Innhold

Grunna avdelingssamling må det bereknast lengre svartid torsdag og fredag.

Nyheter

Nytt digitaliseringsrundskriv

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter.

Aktivitetar

Blogg and twitter