Nyheter

Brukerfinansiering av Maskinporten fra 2020

Difi har i 2019 dekket kostnader knyttet til bruk av Maskinporten, men fra 2020 vil Maskinporten bli brukerfinansiert. Det vil si at alle API-tilbydere må betale for bruk av den nye fellesløsningen. API-tilbydere som har tatt i bruk løsningen vil bli varslet.

Høyaktuelt tema på årets Forvaltningskonferanse

Forvaltningskonferansen 2019 hadde overskriften "Tillit under press?" Difi hadde dagen før lagt frem Innbyggerundersøkelsen for 2019 som viste at tilliten til stortingspolitikere ikke hadde vært lavere siden målingene begynte i 2013.

Aktivitetar

Blogg and twitter