Aktuelt

Selvbetjening av testbrukere

Trenger du en testbruker for å utføre verifikasjontester? Vi har gjort denne prosessen lettere for deg!

Deltok du på Brukerrådet?

Vi ønsker at alle som deltok på årets Brukerråd svarer på en kort spørreundersøkelse om arrangementet. Dette for at vi skal gjøre Brukerrådet enda bedre neste år!

Varslar for å førebygge livmorhalskreft

Livmorhalsprogrammet har som mål å førebygge livmorhalskreft. Kvart år sender Livmorhalsprogrammet ut informasjonsskriv til alle kvinner som fyller 25 år med melding om at det er på tide å sjekke seg. Dette skrivet vert sendt som papirpost til alle som ikkje har digital postkasse.

Ny fellesløysing i skya

Den 16.september vart ELMA flytta ut i skya, og er med det over på ein moderne plattform og arkitektur.

Strategien for ein open forvaltning

eInnsyn sin produktstrategi er ferdigstilt. Målet med produktstrategien for eInnsyn er å vidareføre arbeidet med å gjere offentleg forvaltning meir open og tilgjengeleg for innbyggaren, og samtidig bidra til å effektivisera forvaltninga si gjennomføring av offentlegheitsprinsippet.

Sider