Muligheter fellesløsningene gir ved sammenslåing

Det er et stort behov for informasjon om de ulike nasjonale fellesløsningene i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020. Vi har derfor laget til en informasjonspakke hvor vi ønsker å gi berørte virksomheter informasjon om hva som er viktig å tenke på ved en sammenslåing. Sammen med Altinn har vi laget korte og konkrete videopresentasjoner. Dere vil få en introduksjon til løsningene, samt litt tips til hvilke muligheter de gir dere og noen av kundene våre deltar i presentasjonene med sine erfaringer.

Publisert: 26. Feb 2019, Sist endret: 03. sep 2019

Digital postkasse - enkel løsning med stort gevinstpotensiale

Produktsjef Ellen Marie Langen gir en introduksjon til digital postkasse og viser hva Oslo kommune og Politidirektoratet har gjort av besparelser ved å ta løsningen i bruk.

 

 

 

 

 


Les mer om Digital postkasse

eFormidling - meldingsutveksling på tvers av offentlig forvaltning

I videoen ser vi på hva eFormidling kan bidra med på tvers av offentlig forvaltning. Hva er eFormidling og hvilke muligheter gir bruk av eFormidling? Fylkesmennenes sentralforvaltning og Bodø kommune deler sine erfaringer ved bruk av eFormidling og KS FIKS plattformen. De vil også komme med tips til kommuner som er i prosess med sammenslåing.

 

 

 

 

 

 

Les mer om eFormidling

ID-porten - sikker pålogging i nye bruksområder

ID-porten er i dag en del av et veletablert økosystem for identitet. I videoen vil vi introdusere deg for nye bruksområder for identitetshåndtering.

 

 

 

 

 

 

Les mer om ID-porten

eSignering - til signering av arbeidsavtaler

Trøndelag fylkeskommune vil fortelle om hvordan de benyttet eSignering når to fylkeskommuner ble slått sammen til en, og nye arbeidskontrakter skulle signeres.

 

 

 

 

 

 

Les mer om eSignering

Hvordan bruke Kontakt- og reservasjonsregisteret til dialog med innbyggerne?

Oslo kommune forteller om hvordan de bruker registeret i sin innbyggerdialog for å informere innbyggerne om tjenester som er aktuelle for den enkelte.

 

 

 

 

 

 

Les mer om Kontakt- og reservasjonsregisteret

Altinn Autorisasjon - en felleskomponent for det offentlige

Vi ser på hva Altinn Autorisasjon er og hva det kan brukes til. Du vil også få oversikt over utviklingsplanene fremover.

 

 

 

 

 

 

Altinn Studio - Hva er det? Og hva kan jeg bruke det til?

Altinn Studio er et nytt verktøy for å lage digitale tjenester for dialog med det offentlige.
Løsningen skal bli et verktøy som gjør offentlig sektor enkelt i stand til å lage gode digitale tjenester for å dekke behovet for dataflyt.

 Informasjon om hva din virksomhet må gjøre ved en virksomhetssammenslåing

Stian Øye forteller om hva din virksomhet må gjøre ved en virksomhetssammenslåing. Avhengig av hvilke løsninger virksomheten din har tatt i bruk, er det ulik praksis for hva som må gjøres. Vi ser på ulike modeller for sammenslåing og bruksvilkårene. 

 
 

 

Les mer om virksomhetssammenslåing.

 

Nye koder i enhetsregisteret

Andreas Rønning i Seksjon for Virksomhet- og foretaksregisteret i SSB forteller om kommune- og regionsreformen 2020. Alle nye kommuner og regioner med underliggende enheter må være registrert i Enhetsregisteret per 01.01.2010. Rønning informerer om hva de berørte kommunene- og fylkeskommunenen bør tenke på og hva de må gjøre i forbindelse med sammenslåingen som trer i kraft fra 01.01.2020. 

 

 

Deldette

Kontakt