Webinar

Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører regelmessig webinar for våre kunder og samarbeidspartnere. Webinar er en effektiv kommunikasjonskanal ut mot mange kunder, der kundene selv kan stille spørsmål undervegs ved hjelp av en chatte-funksjon. Webinaret kan følges live, eller ses i ettertid her på Samarbeidsportalen.

 

Aktivitetar