Aktuelt

Valgkort digital postkasse

Hvem har en digital postkasse?

Stadig flere nordmenn oppretter en digital postkasse. Per 12. mai har 2 333 520 innbyggere valgt seg en postkasse hos Digipost eller e-Boks. Her kan du se hvilke aldersgrupper som har høyest antall digitale postkasser.

Ny versjon av bruksvilkårene

Det er i dag lagt ut ny versjon av noen av bruksvilkårene. Dette gjelder bruksvilkår for Digdirs fellesløsninger, bruksvilkår for leverandører og bruksvilkår for private kunder i maskinporten.

smitteapp

Smittestopp-app i kampen mot koronaviruset

Smittestopp er en app som hjelper helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset. Kontakt- og reservasjonsregisteret er en sentral del av appen.

Digital postkasse - mars 2020

I mars har Posten gjennomført ei kampanje for å auke talet på innbyggjarar med digital postkasse. Dette kombinert med korona-situasjonen som er, har ført til stor vekst i talet på postkassar.

eSignering - mars 2020

Auka bruk og etterspurnad sjåast i samband med den pågåande pandemien og utbreidd bruk av heimekontorløysingar.

Sider