Aktuelt

Digital postkasse - mars 2020

I mars har Posten gjennomført ei kampanje for å auke talet på innbyggjarar med digital postkasse. Dette kombinert med korona-situasjonen som er, har ført til stor vekst i talet på postkassar.

eSignering - mars 2020

Auka bruk og etterspurnad sjåast i samband med den pågåande pandemien og utbreidd bruk av heimekontorløysingar.

ID-porten - mars 2020

Situasjonen kring korona-viruset har hatt innverknad på bruken av ID-porten, og det var rekordhøge 28 millionar innloggingar i mars.

Sider