Aktuelt

ID-porten - mars 2020

Situasjonen kring korona-viruset har hatt innverknad på bruken av ID-porten, og det var rekordhøge 28 millionar innloggingar i mars.

Høgvolum- og kritisk periode i ID-porten i samband med utlegg av Skattemeldinga

I perioden 18.-31.mars vert skattemeldinga puljevis gjort tilgjengeleg for skattepliktige. Nytt i år er at ikkje alle skattemeldinga får samstundes, du vert varsla når skattemeldinga di er klar. Vi førebur oss på auka trafikk i ID-porten i perioden. Følg med på samarbeidsportalen for oppdateringar om ID-porten i perioden!

Nytt direktorat - nytt e-postdomene

Får du autosvar om at e-posten til oss ikke kan leveres? Videresending av e-post til gammelt domene er nå opphørt, og du må derfor sende e-posten til servicedesk@digdir.no for at vi skal kunne motta den.

eInnsyn - no også for kommunar og fylkeskommunar

eInnsyn er fellesløysinga for innsyn og åpenheit, som gjer offentlege postjournalar, møter og utvalg tilgjengelege på internett. Denne fellesløysinga vart lansert for statlege verksemder og Oslo kommune i 2018, men har no åpna for resten av kommunal sektor.

Sider