Aktuelt

Høgvolum- og kritisk periode i ID-porten i samband med utlegg av Skattemeldinga

I perioden 18.-31.mars vert skattemeldinga puljevis gjort tilgjengeleg for skattepliktige. Nytt i år er at ikkje alle skattemeldinga får samstundes, du vert varsla når skattemeldinga di er klar. Vi førebur oss på auka trafikk i ID-porten i perioden. Følg med på samarbeidsportalen for oppdateringar om ID-porten i perioden!

Nytt direktorat - nytt e-postdomene

Får du autosvar om at e-posten til oss ikke kan leveres? Videresending av e-post til gammelt domene er nå opphørt, og du må derfor sende e-posten til servicedesk@digdir.no for at vi skal kunne motta den.

eInnsyn - no også for kommunar og fylkeskommunar

eInnsyn er fellesløysinga for innsyn og åpenheit, som gjer offentlege postjournalar, møter og utvalg tilgjengelege på internett. Denne fellesløysinga vart lansert for statlege verksemder og Oslo kommune i 2018, men har no åpna for resten av kommunal sektor.

Datadeling i praksis

For å få tilgang til sensitive data treng ein sikker identifisering av brukaren av data. I dette skodespelet får du på ein enkel måte sjå korleis datadeling føregår i praksis.

Leveranseplanar for 2020

Her finn du ei oversikt over leveranseplanane for våre digitale fellesløysingar i 2020

Oversiktsbilde fra Rethink

ReThink - Samarbeid og utvikling av digitale tenester

Samarbeid og utvikling av digitale tenester var tema då rundt 90 tilsette i kommunane på Nord-møre var samla i Kristiansund 12. og 13. februar. Arrangementet var eit samarbeid mellom IKT Orkidè, TietoEVRY og Digitaliseringsdirektoratet.

Sider