Aktuelt

Store gevinstar ved bruk av digital postkasse til innbyggarane

I alt 723 verksemder sender brev til innbyggarane via digital postkasse. I 2019 blei det sendt over 12 millionar forsendelser gjennom løysninga, og her var det store besparelser for det offentlege. Totalt har vi beregna ein nettogevinst på 144 millionar kr for 2019.

Et innblikk i fremtidens ID-porten

ID-porten er blitt en viktig byggekloss for digitaliseringen av offentlig sektor og skal også fremover være et virkemiddel for å dekke forvaltningens behov for autentisering på en sikker, effektiv og brukervennlig måte. Produktstrategien for 2020-2025 er klar og peker ut mål og retning for arbeidet vi gjør for å utvikle ID-porten i årene som kommer.

Nye arkitekturprinsipper - ikke bare for arkitekter

Fra 2020 gjelder nye overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor. De skal bidra til at digitale tjenester fra offentlige virksomheter blir gode og brukervennlige for innbyggerne, og til bedre samhandling på tvers i hele offentlig sektor.

Nytt digitaliseringsrundskriv

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter.

Slik blir Digitaliseringsdirektoratet

Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) vert samla i eit nytt Digitaliseringsdirektorat (Digdir) frå 1.1.2020.

Julekalender - vinnere

Vinneren av hovedpremien, Airpods Pro, ble Nicolay Stephansen. Gratulerer!

Brukerfinansiering av Maskinporten fra 2020

Difi har i 2019 dekket kostnader knyttet til bruk av Maskinporten, men fra 2020 vil Maskinporten bli brukerfinansiert. Det vil si at alle API-tilbydere må betale for bruk av den nye fellesløsningen. API-tilbydere som har tatt i bruk løsningen vil bli varslet.

Høyaktuelt tema på årets Forvaltningskonferanse

Forvaltningskonferansen 2019 hadde overskriften "Tillit under press?" Difi hadde dagen før lagt frem Innbyggerundersøkelsen for 2019 som viste at tilliten til stortingspolitikere ikke hadde vært lavere siden målingene begynte i 2013.

Sider