Aktuelt

Torget for nasjonale fellesløsninger

Vi har gode digitale fellesløsninger i Norge og Difi jobber for at enda flere skal ta dem i bruk. For å skape bedre oversikt om hva som finnes og hvilke behov løsningene dekker, samler vi nå generell informasjon om løsningene på ett sted: På Torget for nasjonale fellesløsninger.

No kjem skattemeldinga

Torsdag 4. april blir skattemeldinga tilgjengeleg for nesten fem millionar lønnstakarar, pensjonistar og næringsdrivande.

ID-porten - Status 4. april

Det vart ny rekord på ID-porten, med ein total på 3 576 976 innloggingar. Av desse var 3 123 203 til Skatteetaten og Altinn. 

Sider