Brukarstøtteforum

21. nov 2019
Difi Oslo - Grev Wedelsplass 9, Møterom Dronningen (rom 5001) i 5.etasje
Brukerstøtteforum skal bidra til å effektivisere og koordinere brukerstøtten overfor sluttbruker og er et forum for informasjon- og erfaringsutveksling mellom Difis og kundens brukestøttefunksjoner." (Frå Bruksvilkår for Difis felleskomponenter pkt 3.4)

Påmelding

Send e-post til has@difi.no for påmelding. Påmeldingsfrist er 8. november 2019.  Meld frå om evt. matallergiar e.l.

Beskrivelse

Agenda  

NB! Merk dykk erfaringsutveksling under dei to nest siste punkta på agendaen. 

10:00

Presentasjon av deltakarane
Kvar deltakar seier litt om sin funksjon.

10:15

Brukarstøtte for Difi sine fellesløysingar v/Hege Feet Askvik og Anne Lise Breidvik
Under dette punktet vil vi og orientere om overgangen 01.01.20 til Digitaliseringsdirektoratet, der Difi si avdeling for Digitale fellesløysingar og Altinn vil utgjere dei to største avdelingane.

11:00

Masterpresentasjon av fellesløsningene v/Mari Forberg Jøndahl
Difi har hatt eit auka fokus på produktpresentasjon det siste året. Brukarstøtteforumet får presentasjonen Difi brukar i møte med kundane våre, og som er resultat av satsinga. Difi si brukarstøtte er involvert i samtlege løysingar.
Mari Forberg Jøndahl leier markedsgruppa i seksjonen for Forvaltning og tenesteoppfølging.

12:00

Lunsj

13:00

ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) v/Stig Hornnes
Kva ligg i utviklingsplanane for ID-porten og KRR.
Stig Hornnes er pt. produktsjef for begge desse to fellesløysingane.

13:45

Trendar hos brukarstøtter/kontaktsentre i offentleg sektor
Kva skjer hos kvar av dykk? Er det endringar i volum på henvendelsar? Endringar i tematikk? Korleis slår eventuelle endringar ut på ulike kanalar? Er det planar om endring i organiseringa av kontaktsenteret dykkar?

OBS: Vi ber kvar av verksemdene som møter om å sende oss ein ppt med statistikk for volum på samtalar for perioden 2015-2018, tal e-post/chat for same periode, evnt relevant statistikk for andre kanalar. I tillegg ynskjer vi oss eit ark med stikkord på kva de forventar framover, og kva for tiltak de førebur for å møte evnt. endra behov. Vi kan legge dette inn i ein felles presentasjon, mens kvar verksemd sjølv kommenterer på sine utviklingstrekk i møtet. Frist for innsending: 15.11.19.

14:45

Kompetanseutvikling for kundebehandlarar
Korleis jobbar kvar av verksemdene med å auke kompetansen hos sine medarbeidarar? Kva har fungert godt? Korleis får vi varige verknader?
OBS: Vi legg opp til ein munnleg orientering frå kvar av verksemdene i møtet.  

15:15-15:30

Avslutning/oppsummering


Kart til Grev Wedels plass 9

Mandat for brukarstøtteforum

Publisert: 25. okt 2019, Sist endret: 27. Feb 2020

Deldette