Dig. konf. 2020

26. Mai 2020
Digitalt
Konferansen retter seg mot ledere, beslutningstakere og andre i administrative og vitenskapelige stillinger som er opptatte av å skape de beste rammebetingelsene og støttefunksjonene for norsk forskning og høyere utdanning. I løpet av dagene skal det diskuteres og konkretiseres hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning settes ut i livet.

Beskrivelse

Konferansen er en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning settes ut i livet.

Digitale økosystemer

Mari Forberg Jøndahl deltar fra Digitaliseringsdirektoratet, og skal torsdag snakke om digitale økosystemer og hvordan vi kan utnytte mulighetsrommet bedre. 

Mer informasjon om konferansen og program finner du her

Publisert: 26. Mai 2020, Sist endret: 27. Mai 2020

Deldette

Kontakt