Brukerrådet 2020

08. sep 2020
Digitalt - gratis
Årets brukerråd for fellesløsningene blir i år avholdt digitalt og hovedtema er «Tillit og innsyn». Datoene er 8. og 9. september og deltakelse er gratis. Stikkord er samfunnskritiske løsninger, tillit til forvaltningen og innsyn.

 

Harald Eia er konferansier på Brukerrådet

 

Beskrivelse

Klikk her for å følge brukerrådet live.

I løpet av det siste halve året har Norge og resten av verden gjort store digitale fremskritt. Solide og robuste fellesløsninger har bidratt til en forenklet kommunikasjon mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv i denne krevende perioden vi er inne i.

Under årets Brukerråd vil vi skape rom for gode debatter og samtaler. Er tillit til forvaltningen en viktig faktor for å lykkes med digitaliseringen? Hva betyr det at fellesløsningene er samfunnskritiske, og hvilke krav stiller dette til våre produkt? Hvordan skal vi utnytte digitaliseringsfarten koronakrisen har gitt oss? Vi ser på erfaringene vi har gjort og legger opp til diskusjon om hvilke muligheter som ligger foran oss.

Målgruppe

Brukerrådet er en viktig møteplass for våre kunder og leverandører. Her vil du få siste nytt om våre fellesløsninger og ta del i gode diskusjoner om fremtidens behov og muligheter.

Program

Programmet oppdateres jevnlig med innhold og tidspunkt for de enkelte innleggene. 

 

8. september

09:00

Velkommen

09:05Hilsen fra Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland
09:10

Paneldebatt - Tillit til forvaltningen - en rammebetingelse for å lykkes med digitaliseringen i Norge?

  • Hvorfor er tillit viktig?
  • Hvordan påvirker dette tiltak og diskusjoner?
  • Er det aksept for å feile?
  • Hvilke utfordringer og mulighetsrom gir det?

Medvirkende: Harald Eia, Steffen Sutorius, Tale Teisberg, Elin Wikmark Darell og Tron Strand

10:00

Fellesløsningene som samfunnskritiske

  • Hva betyr å være en samfunnskritisk løsning?
  • Hvilke krav stiller det til våre løsninger?

Medvirkende: Frode Danielsen og Frank Fardal

10:25

Fellesløsningener og fremtiden - hvordan utnytter vi farten koronakrisen har gitt oss?

  • Skråblikk på tiden som har vært
  • Hvilke muligheter gir dette oss?

Medvirkende: Cathrine Holten, Torgeir Strypet, Knut Bjørgaas og Are Kvistad

10:50

«Hvordan jeg lærte å elske det effektive norske byråkrati»

Medvirkende: Harald Eia

11:15Takk for i dag og velkommen tilbake i morgen

 

9. september

09:00 - 10:00

eInnsyn

Det vil bli gjennomgang av nylig publisert produktstrategi for eInnsyn. Hovedpunkter er utbredelse, fulltekstpublisering, nytt brukergrensesnitt, og tilpasning til ny teknologi og regelverk. Det vil bli studiosamtale med gjester, demo av nytt brukergrensesnitt og brukerhistorier fra bl.a NVE og Trøndelag fylkeskommune.

10:00 - 10:15Pause
10:15 - 11:00

Digital postkasse, eSignering og kontaktregisteret

Bevisløsning i digital postkasse. Slik kan brukeren få, oppbevare og vise frem et digitalt bevis
For økt nytteverdi/nye bruksområder i digital postkasse ønsker vi å se på utvidet bruk av metadata i konkrete brukstilfeller sammen med avsendervirksomhetene. I mai lanserte Statens Vegvesen sin tjeneste "trafikalt grunnkursbevis" ved hjelp av ny funksjonalitet i digital postkasse. I dette innlegget forteller Statens Vegvesen om hvilket behov de hadde, hvordan dette ble løst og sine erfaringer i dette arbeidet.

Datakvaliteten i Kontakt- og reservasjonsregisteret

eSignering, ny funksjonalitet som langtidsvalidering og signering på vegne av

11:05 - 11:15Pause
11:15 - 11:50

Ny meldingsinfrastruktur for digital postkasse og produktstrategi for eFormidling

Ny meldingsinfrastruktur for digital postkasse
Digital postkasse benytter i dag en meldingsformidler for å formidle post til innbygger. Denne meldingsformidleren vil bli erstattet med en transportinfrastruktur som bygger på rammene til den nasjonale strategien for eMelding. Dette slik at digital post til innbyggere kan sendes på samme infrastruktur som andre type meldinger. I denne sesjonen vil du få høre med om dette arbeidet.

Produktstrategi for eFomidling
I sammenheng med ny meldingsinfrastruktur for digital post presenterer vi også utkast til produktstrategi for eFormidling. Produktsjef tar oss gjennom hovedpunktene for hvordan vi tenker å utvikle eFormidling i tiden fremover

11:50 - 12:00Pause
12:00 - 13:00

ID-porten og Maskinporten

Digital onboarding eID med MinID Passport
Da Norge ble stengt ned var det flere som måtte reise hjem til sitt hjemland. Hvordan hjalp vi disse til å fortsatt kunne bruke digitale tjenester fra det offentlige Norge uten at de hadde en eID? NAV deltar i studio for å presentere sin utfordring, og vi ser også på hvordan denne teknologien kan tas videre inn i fremtiden.

Autentisering av sluttbrukersystemer
Når Skatteetaten skal modernisere skattemeldingen for næringsdrivende må maskinene overta prosesser som det tidligere har vært en person som har initiert og stått bak. Så hvordan kan maskinen autentiseres og autoriseres for å representere en person? Skatteetaten deltar i studio for å presentere hvordan de tenker seg dette i fremtiden og hvordan både ID-porten og Maskinporten kan brukes i denne sammenheng.

Ansattporten
Flere har pekt på behovet for å kunne autentisere en person som ansatt. Det vil si at det f.eks. følger en knytning med personen, og at det følger rettigheter og plikter. En av de som har behovet er Husbanken, og de kommer i studio for å snakke om sitt behov og hvordan vi ser for oss at dette kan løses med ID-porten.

13:00

Avslutning med innslag fra DigdirCamp.

Vi lar de unge utfordre oss.

13:15Slutt

 

 

Publisert: 04. nov 2019, Sist endret: 08. sep 2020

Deldette

Kontakt