Brukerrådet 2020

08. sep 2020
Digitalt
Årets brukerråd for fellesløsningene blir i år avholdt digitalt og hovedtema er «Tillit og innsyn». Datoene er 8. og 9. september og deltakelse er gratis. Stikkord er samfunnskritiske løsninger, tillit til forvaltningen og innsyn.

 

 

 

Praktisk informasjon

Start: Tirsdag 08. september 2020 - 09:00
Slutt: Onsdag 09. september 2020 - 14:00
Ansvarlig: 

Linda Johansen, linda.johansen@digdir.no.

Beskrivelse

Mye har skjedd siden sist Brukerråd. I løpet av det siste halve året har Norge og resten av verden gjort store digitale fremskritt. I en slik ekstraordinær situasjon er det viktig å ha digitale løsninger som sikrer at viktige samfunnsoppgaver blir ivaretatt. Solide og robuste fellesløsninger i bunn har bidratt til forenklet kommunikasjon mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv i denne krevende perioden.

Under årets Brukerråd vil vi skape rom for gode debatter og samtaler. Er tillit til forvaltningen en viktig faktor for å lykkes med digitaliseringen? Hva betyr det at fellesløsningene er samfunnskritiske, og hvilke krav stiller dette til våre produkt? Hvordan skal vi utnytte digitaliseringsfarten koronakrisen har gitt oss? Vi ser på erfaringene vi har gjort og legger opp til diskusjon om hvilke muligheter som ligger forann oss.

Målgruppe

Brukerrådet er en viktig møteplass for våre kunder og leverandører. Her vil du få siste nytt om våre fellesløsninger og ta del i gode diskusjoner om fremtidens behov og muligheter.

Program

Vi jobber stadig med programmet og vil oppdatere jevnlig med innhold og tidspunkt for de enkelte innleggene.

8. september

 

09:00

Paneldebatt: Tillit til forvaltningen - en rammebetingelse for å lykkes med digitaliseringen i Norge?

 • Hvorfor er tillit viktig?
 • Hvordan påvirker dette tiltak og diskusjoner?
 • Er det aksept for å feile? 
 • Hvilke utfordringer og mulighetsrom gir det?
 
 

Fellesløsningene som samfunnskritiske

 • Hva betyr å være en samfunnskritisk løsning?
 • Hvilke krav stiller det til våre løsninger?
 
 

Fellesløsningener og fremtiden - hvordan utnytter vi farten koronakrisen har gitt oss?

 • Skråblikk på tiden som har vært
 • Hvilke muligheter gir dette oss?
 
 

Avslutning og oppsummering

Konferansieren oppsummerer dagen og gir oss et avslutningsinnlegg.

 

 

9. september

09:00

Introduksjon av dagen - fellesløsningene; hva er nytt og kva kommer? Brukerhistorier.

 • eInnsyn
 • ID-porten/Maskinporten
 • Digital postkasse
 • eSignering
 • Kontakt- og reservasjonsregisteret
 • eFormidling
 

 

 

Bilde som viser pc, med ikonene til fellesløsningene
 
 

 

Publisert: 04. nov 2019, Sist endret: 25. jun 2020

Deldette

Kontakt