Brukarstøtteforum

08. des 2020
Digitalt - Teams
Digdir inviterer med dette til digitalt brukarstøtteforum for fellesløysingane

Formål:

Frå Bruksvilkår for Digdirs digitale fellesløsninger pkt. 1.4.5:
«Brukerstøtteforum skal bidra til å effektivisere og koordinere brukerstøtten overfor sluttbruker og er et forum for informasjon- og erfaringsutveksling mellom Digitaliseringsdirektoratet og kundens brukestøttefunksjoner.»

Mandat for brukarstøtteforumet er tilgjengeleg på Samarbeidsportalen (samarbeid.difi.no).

Send epost til hegefeet.askvik@digdir.no for å melde deg på. 

Program

12:30 - 12:40Presentasjon av møtedeltakarane; verksemd og funksjon.
12:40 - 13:00

Nytt frå brukarstøtte for fellesløysingane i Digitaliseringsdirektoratet 2020.
Samarbeid med Altinn brukarservice, - vi er to kontaktsentra i det nye direktoratet.
v/Hege Feet Askvik (Leikanger) og Hege Marie Nilsen (Brønnøysund)

13:00 - 13:40

Covid-19 tiltaket MinID Passport
eID på høgt sikkerheitsnivå for utanlandske borgarar som treng tilgang til tenester hos NAV.
Nytt om ID-porten
v/produktsjef for ID-porten Stig Slaatto-Hornnes

13:40 - 13:50Pause
13:50 - 14:30

Brukarstøtte under Covid-19.
Samtale mellom deltakarane. Korleis har kontaktsentraene løyst

  • Heimekontor
  • Kvalitet på samtalar
  • Oppfølging av medarbeidarar
  • Utviklingsarbeid
Har vi gjort erfaringar som vi vil ta med oss vidare inn i ordinær drift?
14:30 - 14:50

Korleis har Covid-19 truffe helsenorge.no og nav.no?
Korleis har verksemdene handtert auka volum og innbyggarar som ikkje får tilgang på tenester?

14:50 - 15:00Avslutning

 

Praktisk informasjon

Start: Tirsdag 08. desember 2020 - 12:30
Slutt: Tirsdag 08. desember 2020 - 15:00
Påmeldingsfrist: Tirsdag 24. november 2020 - 23:59
Ansvarlig: 

Hege Feet Askvik, hegefeet.askvik@digdir.no

Beskrivelse

Publisert: 20. nov 2020, Sist endret: 20. nov 2020

Deldette