Integrasjons- og sikkerhetsforum 2020

08. des 2020
Digitalt - gratis
Integrasjons- og sikkerhetsforum er et årlig forum som skal fremme samarbeid og dialog mellom Digitaliseringsdirektoratet, offentlige virksomheter og deres leverandører vedrørende tekniske forhold i Digdirs fellesløsninger. Årets forum blir i år avholdt digitalt, og deltakelsen er gratis.

 
Under årets Integrasjons- og sikkerhetsforum vil vi fokusere på ID-porten, Maskinporten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og eFormidling.

 

 

Praktisk informasjon

Start: Tirsdag 08. desember 2020 - 09:00
Slutt: Tirsdag 08. desember 2020 - 14:00
Påmeldingsfrist: Tirsdag 08. desember 2020 - 08:45
Ansvarlig: 

Linda Johansen, linda.johansen@digdir.no.

Beskrivelse


Foreløpig program
 

09:00Velkommen
 

Orientering om hendelsen på ID-porten 1. oktober 

Torsdag 1. oktober kl 22:01 oppsto en alvorlig hendelse i ID-porten. Hendelsen skjedde ved planlagt arbeid på en av fire servere i forbindelse med produksjonssetting av ny modul i ID-porten. Hendelsen gjorde at noen innbyggere som logget seg på en offentlig tjeneste med BankID på mobil, fikk tilgang til en annen persons informasjon som logget seg på samtidig. Feilen var eksponert for de som logget seg på i 3 tidsintervaller på til sammen 20 minutter. Feilen ble rettet kl 23:11.  

Vi vil gi en nærmere redegjørelse hva som skjedde og hvorfor, hva vi har gjort av tiltak så langt, samt oppfølging av berørte virksomheter og innbyggere. 

 

Brukerstyrt datadeling
I denne sesjonen skal vi se hvilke brukstilfeller for datadeling som støttes av ID-porten, og hvilke tekniske mekanismer som API-tilbyder har tilgjengelig. 

 Brukercase: Altinn
 Hvordan sette opp og teste en integrasjoner mot KRR 
Ved hjelp av selvbetjeningsløsningen på Samarbeidsportalen vil vi sette opp Maskinporten-integrasjon mot KRR. Deretter vil vi bruke Postman til å teste integrasjonen.
 

Ny systemarkitektur
Bakgrunn og planer for overgang til ny skybasert systemarkitektur

11:25Pause
 

Ny meldingstype i eFormidling
Avtalt melding er en ny meldingstype der avsender og mottaker blir enige om et meldingsformat de kan utveksle. Dette gjør at du kan utvikle nye meldinger uten at du trenger å forholde deg til nye integrasjoner og infrastruktur. 

Vi forklarer hva avtalt melding er og hvordan du kan ta den i bruk.

 Samtrafikk mellom KS Fiks og eFormidling
 

Risiko- og sårbarhetsvurderingen drift av felleskomponentene etter AKS-metode
Digitaliseringsdirektoratet har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse. Metoden som er benyttet er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin metode for analyse av krisescenarioer (for Norge). Vi deler erfaringer, funn og tanker rundt metoden. 

 

Publisert: 28. okt 2020, Sist endret: 01. des 2020

Deldette

Kontakt