Bruksvilkår

Vi har utarbeidet bruksvilkår for reguleringen av forholdet til offentlige virksomheter som kan benytte fellesløsningene. Bemyndiget representant fra kunden signerer bruksvilkårene, ved bruk av eSignering, og kunden får en signert erklæring.