Bruksvilkår

Vi har utarbeidet bruksvilkår for reguleringen av forholdet til kunder og leverandører som kan benytte fellesløsningene. Bemyndiget representant fra kunden eller leverandøren signerer bruksvilkårene, ved bruk av eSignering, og kunden får en signert erklæring. En oversikt over signerte bruksvilkår for din virksomhet finner du på Min profil.