Mandat for brukerrådet for Difis fellesløsninger

Versjon 1.1 oppdatert av Difi 17. november 2014.

Publisert: 12. Feb 2019, Sist endret: 03. jul 2019

1. Bakgrunn

Difi forvalter ID-porten, kontakt- og reservasjonsregisteret, digital postkasse til innbyggere, eSignering, eFormidling og eInnsyn. Dette er fellesløsninger som skal utvikle seg i takt med offentlig sektors behov for nye tjenester og den teknologiske utviklingen, innenfor de rammer som er besluttet av politiske myndigheter.

For å sikre at Difis fellesløsninger utvikles og forvaltes i tråd med offentlig sektors behov, vil Difibenytte brukerrådet til samarbeid og dialog med offentlige virksomheter.

2. Formål

Brukerrådet er et rådgivende organ for Difi. Brukerrådet skal diskutere:

· status, endringsønsker og videreutviklingsprosjekter for Difis fellesløsninger

· annet av relevans for forholdet mellom kundene og fellesløsningene.

3. Medlemmer og roller

Deltakelse i brukerrådet er åpen for alle kunder, men Difi har mulighet til å begrense antall deltakere. Ved behov kan Difis eksterne leverandører tilknyttet fellesløsningene inviteres til å delta på møter i brukerrådet.

4. Møter

Brukerrådet møtes minimum én gang i året. Kostnader knyttet til deltakelse i brukerrådet, må dekkes av den enkelte kunde. Difi leder møtene i brukerrådet, kaller inn til møter og fører referater. Difi har ansvar for at brukerrådet fungerer etter hensikten og skal sørge for god saksforberedelse i forkant av møtene. Alle kunder kan foreslå saker til brukerrådet. Møteinnkallinger og -referater gjøres tilgjengelig på samarbeidsportalen.

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*