Mandat for brukerstøtteforum - Digdirs fellesløsninger

Versjon 1.1 oppdatert av Digitaliseringsdirektoratet 17. november 2014.

Publisert: 25. okt 2019, Sist endret: 25. Feb 2020

1. Bakgrunn

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) forvalter ID-porten, kontakt- og reservasjonsregisteret og digital postkasse til innbyggere. Dette er felleskomponenter som skal utvikle seg i takt med offentlig sektors behov for nye tjenester og den teknologiske utviklingen, innenfor de rammer som er besluttet av politiske myndigheter.

Digdir vil benytte brukerstøtteforumet til samarbeid og informasjons- og erfaringsutveksling med kundenes brukerstøttefunksjoner.

 

2. Formål

Brukerstøtteforumet skal bidra til å effektivisere og koordinere brukerstøtten mot sluttbruker. Eksempel på saker som diskuteres i brukerstøtteforumet er:

  • tjenestetilbud
  • trafikktall
  • bruksmønster
  • eventuelle tiltak som kan gjennomføres for å nå ønsket kvalitet på tjenesten

 

3. Medlemmer og roller

Deltakelse i brukerstøtteforumet er åpen for alle kunder, men Digdir har mulighet til å begrense antall deltakere. Det er kundens kontaktperson for brukerstøtte som forventes å møte i dette forumet.

Ved behov kan Digdirs eksterne leverandører tilknyttet felleskomponentene inviteres til å delta på møter i brukerstøtteforumet.

 

4. Møter

Brukerstøtteforumet møtes minimum én gang i året. Kostnader knyttet til deltagelse i brukerstøtteforumet må dekkes av den enkelte kunde.

Digdir leder møtene i brukerstøtteforumet, kaller inn til møte og fører referater. Møteinnkallinger og -referater gjøres tilgjengelig på samarbeidsportalen.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*