Driftsmeldinger

Her publiseres varsel og driftsmeldinger som digitale fellesløsninger.

ID-porten - SMS-leverandør gjennomfører vedlikehald - 29.01

Vår SMS-leverandør gjennomfører vedlikehald den 29.01 kl. 23:00- 30.01 kl. 01:00. Det kan bli korte periodar der brukar opplever forsinkelse/ikkje mottek SMS ved innlogging til MinID. Endringsmeldingar frå KRR og varsel vil bli levert som normalt.

ID-porten - vedlikehald i YT1 - 29.01

YT1 vert oppgradert til ny OpenAM den 29.januar. Vedlikehaldet vil medføre nedetid i YT1 mellom kl. 08:00-16:00. Dette betyr at det ikkje vil vere mogeleg å bestille tilgang til YT1 til den 29.januar.

ID-porten - hastevedlikehald 22.01

Det vert gjennomført hastevedlikehald i ID-porten 22.01 kl. 23:00. Det vert ein kort periode med ustabilitet i ID-porten i samband med vedlikehaldet.

Sider

Kontakt