Driftsmeldinger

Her publiseres varsel og driftsmeldinger som digitale fellesløsninger.

Les hendelsesrapporter fra avsluttede hendelser. 

Ikon - varsel om vedlikehold

eFormidling

01. juli kl. 09:00 ble det lagt til rette for nytt sertifikat i ServiceRegistry. Det var ikke annonsert nedetid, men på grunn av en feil var Serviceregistry nede fra kl. 09:00 - 09:19.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

Tysdag 30.juni kl. 06:30 gjennomfører me sertifikatbytte på TLS-endepunkt i ID-porten, som vil utløpe i sommar. Les meir om sertifikattbytet og kven som vert påverka.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendinga er løyst. Den 24.06 kl. 10:20-10:22 vart det utført ein tilbakerulling av OIDC-provider til førre release. Tilbakerullinga kan ha medført eit kort utfall av tenesta i tidsrommet. Hendinga er kategorisert som C-mindre alvorleg.

Ikon - varsel om vedlikehold

Digital postkasse - e-Boks

Kl 10:30 den 2. juli er alle brukere oppdatert, og forsendelser skal nå fungere som normalt til alle e-Boks brukere.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendelsen er løst. 22. juni kl. 09:07 - 09:40 var ID-porten ustabil. Hendelsen er kategorisert som B-alvorlig.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

23.juni gjennomføres release i ID-porten i tidsrommet 00:30-05:00. Det ventes å bli en kort periode med nedetid i forbindelse med produksjonsettingen.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eInnsyn

13. juni kl. 10:45 - eInnsyn var nede mellom kl. 21:40 og 21:55 12. juni. I perioden har det ikke vært mulig å legge inn innsynskrav. Hendelsen er kategorisert som C - mindre alvorlig.

Ikon - status grønn - hendelse løst

Maskinporten

13. juni og 14. juni var Maskinporten i testmiljøene (VER1 og VER2) utilgjengelig grunnet feil i sertifikathåndteringen. Løsningen var oppe igjen mandag 15. juni.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten, KRR og Maskinporten

Arbeidet med utfasing av CBC-baserte ciphers i TLS påbyrjast i løpet av juni. Dette vil skje gradvis og startar i verifikasjonsmiljø, før utrulling til produksjon i haust.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eInnsyn

Hendelsen er løst. Løsningen var ustabil og delvis utilgjengelig i visning av søk fredag 5. juni i tidsrommet 1000 - 1030. Hendelsen er kategorisert som C-mindre alvorlig.

Sider

Kontakt