Driftsmeldinger

Her publiseres varsel og driftsmeldinger som digitale fellesløsninger.

Les hendelsesrapporter fra avsluttede hendelser. 

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - BankID på mobil

Det vert gjennomført hasteendringar alle kvardagar i veke 40 for BankID på mobil. Vedlikehaldet vert gjennomført i tidsrommet 00:30-04:30. Det kan bli korte periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

Den 28.09 kl. 23:00-23:30 gjennomførast produksjonssetting for ID-porten OIDC- og maskinporten. Der er venta 10 min nedetid i samband med produksjonssettinga.

ID-porten

Den 22.09 kl. 00:30 gjennomføres hastevedlikehold i ID-porten i forbindelse med tuning-tiltak. Det er estimert 5-10 minutter nedetid fra kl. 00:30 som følge av vedlikeholdet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - BankID på mobil

Den 24.september kl. 00:30-05:30 gjennomfører Telenor vedlikehald. Det er ikkje venta nedetid, men det kan bli periodar med ustabilitet som kan påverke BankID på mobil for Telenor-kundar.

ID-porten - BankID og BankID på mobil

Den 19.september i tidsrommet 23:00-04:00 gjennomførast test av katastrofe-gjenoppretting for BankID og BankID på mobil. Det er estimert ein kort periode med nedetid for BankID og BankID på mobil ved midnatt.

ID-porten og KRR - testmiljø

Det vert vedlikehold på ID-Porten og KRR sitt Testmiljø (VER1) 09.09.2020. Noko nedetid må påreknast.

Ikon - varsel om vedlikehold

ELMA

Flyttingen av ELMA sitt produksjonsmiljø til skyen skulle gjennomføres den 16.9 kl 16:00 - 17:00. Flyttingen tok noe lenger tid enn ventet, og ble gjennomført kl. 17:36. Virksomheter med brannmur må åpne for nye IP-adresser for at ELMA skal fungere etter flyttingen.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - BankID på mobil

Den 18.september kl. 00:30-05:30 gjennomføres vedlikehold som påvirker Telenor-kunder av BankID på mobil. Det er ventet ca. 2 timer nedetid i løpet av vedlikeholdet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

Den 14.09 kl. 22:30 gjennomføres produksjonssetting av 20-09 Serviceprovider. Det er ikke ventet nedetid i forbindelse med produksjonssettingen.

Sider

Kontakt