Digital postkasse - e-Boks

Kl 10:30 den 2. juli er alle brukere oppdatert, og forsendelser skal nå fungere som normalt til alle e-Boks brukere.

Ikon - varsel om vedlikehold
Publisert: 23. jun 2020, Sist endret: 02. jul 2020

 

Vedlikeholdet ble først varslet gjennomført 26. juni. 

Nytt organisasjonsnummer

E-Boks endrer organisasjonsnummer og får nye sertifikater. Dette medfører en del endringer i digital postkasse-komponenter. Endringen kan medføre kort nedetid for løsningen ved selve byttet i produksjonsmiljøet.

Påvirker e-Boks brukere

Sertifikatene i kontakt- og reservasjonsregisteret må også oppdateres. Dette gjøres per innbygger og vil derfor ta noe tid å fullføre. For å unngå at avsendere krypterer brev med det gamle sertifikatet anmodes avsendere å unngå forsendelser i tidsrommet. Dersom en får feilmelding på forsendelser i denne perioden vil en måtte sende disse på nytt. Endringen påvirker kun forsendelser til innbyggere med e-Boks som postkasse. Forsendelser til innbyggere med Digipost vil ikke bli påvirket. 

Endringen er allerede startet i testmiljøet, og noen få avsendere vil motta feilmeldinger.

Deldette

Kontakt