eFormidling - problem med sending av DPF og DPV

Hendingen er løst og løsningen er i normal drift. Problemet med å sende DPF og DPV startet klokken 12:44 idag i forbindelse med et bytte av SSL sertifikat.

Ikon - status grønn - hendelse løst
Publisert: 12. okt 2020, Sist endret: 12. okt 2020

Bytte av SSL sertifikat førte til uforutsette problemer med DPF og DPV forsendelser. Problemene startet klokken 12:44 og varte til klokken 15:30.

De virksomheten som fikk problemer med sendingene fikk feilmeldinger i integrasjonspunktet vil typisk sett slik ut:
Caused by: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target

Ingen data har gått tapt, men det kan hende at noen mottakere ble utilgjengelige i denne perioden.

Deldette

Driftsmeldinger

Ikon - varsel om vedlikehold

ELMA

Den 7. desember kl. 16:00 - 18:30 blir det produksjonssetting av ny SMP i produksjonsmiljøet for ELMA.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - preproduksjon

Det vert gjennomført vedlikehald i preproduksjonsmiljøet for ID-porten i perioden 30.11 kl. 16:00-01.12 kl. 17:30. Vedlikehaldet vil medføre ustabilitet/nedetid for deler av funksjonaliteten i preproduksjon.

eInnsyn

Produksjonssetting av feilrettinger torsdag 3. desember

Ikon - status grønn - hendelse løst

Maskinporten

Fredag 27.11 - Det var trøbbel i kommunikasjonen mellom Maskinporten og Altinn. Dette førte til problemer med Altinn-delegering i Maskinporten. Hendingen ble løst ca. klokken 13.

eInnsyn

Produksjonssetting av feilrettinger torsdag 26. november.

ID-porten - Maskinporten

24.11.2020 - 23:00 Som følge av en konfigurasjonsendring i PROD vil det bli en restart av en backend-komponent som brukes av ID-porten og Maskinporten. Det ventes at restarten vil skje uten nedetid.

Ikon - varsel om vedlikehold

KRR

Den 25.11 kl. 23:00 gjennomførast produksjonssetting for KRR. Det er ikkje venta nedetid i samband med produksjonssettinga.

Ikon - varsel om vedlikehold

Serviceprovider

Den 24.11 i tidsrommet 00:30-00:45 vert det produksjonssetting av 20-10 serviceprovider. Det kan opplevast noko ustabilitet i samband med produksjonssettinga.

eInnsyn

Nytt grensesnitt på eInnsyn kommer kl. 18:00 på søndag 22. november.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eFormidling

Hendelsen er løst. Det var problemer med DPO- og DPV-meldinger i eFormidling. Meldinger som feilet i perioden ble sendt på nytt når problemet var løst.

Ikon - status grønn - hendelse løst

Maskinporten

Hendelsen er løst. Tidspunkt for problemene med Altinn-delegering varte i perioden kl. 07:10 - 09:35

Ikon - varsel om vedlikehold

Digital postkasse - eBoks

Den 22. november kl 01:00 - 03:00 gjennomfører e-Boks vedlikehald. Det kan bli noko nedetid i perioden.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eInnsyn

Det ble etter endringer i løsningen oppdaget at enkelte journalposter fikk feil årstall i sekvensnummeret ved bestilling av innsyn. Denne er nå rettet (torsdag 19.11.20 kl 14:45).

Ikon - varsel om vedlikehold

KRR og Maskinporten

Den 17. november kl. 22:00- 22:30 er det planlagt vedlikehald for oppslagstjenesten rest og oppslagstjenesten maskinporten. Det er venta at systema skal fungere som normalt under vedlikehaldet, men med atterhald om at det kan bli noko ustabilitet i tidsrommet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ELMA

Mandag 16. november kl. 19:00 - 00:00 gjennomfører Peppol sikkehetspatching av servere i produksjon. Det vil bli en restart av SML i perioden. DNS vil ikke bli påvirket

ELMA

Den 13. november kl 10:30 ble ny versjon av test-SMP produksjonssatt i QA-miljøet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - Buypass

Den 10. november kl. 05:00 - 06:00 gjennomfører Buypass vedlikehald. Det kan bli ustabilitet i perioden.

Ikon - varsel om vedlikehold

eInnsyn

Onsdag kl 14:00-16:00 produksjonssetter vi endringer i databasestruktur. Nye journalposter vil bli lagt på kø. Innsynskrav og endring/ opprettelse av brukere vil ikke fungere i dette tidsrommet. kl 16:15 er løsningen i normal drift. Endring utført uten problemer.

Maskinporten

Torsdag 05.10 Klokka 10:00 vert det gjennomført ein prodsetting av Altinn Gateway i PROD. Komponenten benyttes til delegering i Maskinporten og tilgang til selvbetjening. Det er ikke ventet nedetid i forbindelse med produksjonssettingen.

Ikon - status grønn - hendelse løst

Digital postkasse - eBoks

Det var ikke mulig å logge inn til testmiljøet til e-Boks. Testmiljøet var utilgjengelig mellom kl. 08:25 - 12:20.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ELMA

Grunnet ett utgått sertifikat feilet forsendelser med ELMA den 1. november fra kl 01:00 - ca 21:50. Vi ber aksesspunkt som ikke har automatisk retry på feilede forsendelser, om å sende alle forsendelser i perioden på nytt.

Ikon - varsel om vedlikehold

Buypass

Den 03.11 kl. 16:00-18:00 gjennomfører Buypass vedlikehald i TEST 4. Det kan bli noko ustabilitet i tidsrommet.

eInnsyn

Onsdag 28. oktober vil journalposter og dokumenter som leveres til eInnsyn etter kl. 15:00 ikke bli synlige for søk og bestilling før påfølgende virkedag, på grunn av reindeksering av database og retting av feil i lagrede søk.

Ikon - varsel om vedlikehold

Sjølvbetening Web

Den 27.10 i tidsrommet 19:00-22:00 vert det gjort vedlikehald i sjølvbeteningsløysinga (sp-web), i produksjon og i test. Det kan bli periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - Buypass

Den 3.november kl. 05:30-06:00 gjennomfører Buypass vedlikehald. Det er estimert 5 minuttar nedetid i samband med vedlikehaldet.

Ikon - status grønn - hendelse løst

Digital postkasse - e-Boks

Det var problemer med pålogging til e-Boks. Problemene startet 09:12 i dag. Feilen ble rettet 11:35. Tjenesten fungerer nå som normalt.

Digital postkasse - e-Boks

e-Boks gjennomfører ekstraordinært vedlikehald den 8. november kl 01:00 - 04:00. Det vil bli nedetid i perioden.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

Den 27.10 kl. 00:30 blir BankID brukerstedssertifikat fornyet på grunn av utløp. Det kan bli ca.10 minutter nedetid i ID-porten i forbindelse med sertifikatfornyingen.

Ikon - varsel om vedlikehold

Ny funksjonalitet på eInnsyn

Torsdag 22. oktober, kl. 0900 blir det en kort prodsetting på eInnsyn med ny funksjonalitet på gjenkjenning på fødselsnummer og forbedret visning av fulltekstdokumenter

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - BankID på mobil

Den 17.oktober kl. 00:30 gjennomfører Telenor hastevedlikehald som kan påverke BankID på mobil for Telenor-kundar. Vedlikehaldet er estimert til 2 timar.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten, Maskinporten og KRR

Den 20. oktober kl. 00:30 blir sertifikat på OIDC-provider skiftet. Det er ventet ca. 10 minutter nedetid i forbindelse med sertifikatbyttet.

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Tysdag 13.10 klokka 08:00 byttar me sertifikat på oppslagstjenesten. Dei som brukar versjon 4 av oppslagstenesta SOAP må laste ned og truste det nye sertifikatet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - BankID på mobil

Den 14. oktober kl. 01:00 skal teleoperatøren ice.net ha vedlikehold. Dette kan medføre inntil 10 minutter nedetid på BankID på mobil for ice.net-mobilkunder.

Ikon - varsel om vedlikehold

eSignering

Det skal gjennomføres vedlikehold på signeringsløsningen tirsdag 13. oktober fra kl 00:30 - 05:30.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Torsdag 1.oktober kl. 22:01 oppstod en hendelse i ID-porten. Feilen gjorde at en del av innbyggerne som brukte BankID på mobil for å logge på en offentlig tjeneste i dette tidsrommet kan ha fått tilgang til en annen persons informasjon som var pålogget samtidig. Feilen ble rettet kl. 23.11. Vi tar hendelsen på største alvor og bruker nå alle nødvendige ressurser på å følge opp hendelsen.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - BankID på mobil

Det vert gjennomført hasteendringar alle kvardagar i veke 40 for BankID på mobil. Vedlikehaldet vert gjennomført i tidsrommet 00:30-04:30. Det kan bli korte periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

Den 28.09 kl. 23:00-23:30 gjennomførast produksjonssetting for ID-porten OIDC- og maskinporten. Der er venta 10 min nedetid i samband med produksjonssettinga.

ID-porten

Den 22.09 kl. 00:30 gjennomføres hastevedlikehold i ID-porten i forbindelse med tuning-tiltak. Det er estimert 5-10 minutter nedetid fra kl. 00:30 som følge av vedlikeholdet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - BankID på mobil

Den 24.september kl. 00:30-05:30 gjennomfører Telenor vedlikehald. Det er ikkje venta nedetid, men det kan bli periodar med ustabilitet som kan påverke BankID på mobil for Telenor-kundar.

ID-porten - BankID og BankID på mobil

Den 19.september i tidsrommet 23:00-04:00 gjennomførast test av katastrofe-gjenoppretting for BankID og BankID på mobil. Det er estimert ein kort periode med nedetid for BankID og BankID på mobil ved midnatt.

ID-porten og KRR - testmiljø

Det vert vedlikehold på ID-Porten og KRR sitt Testmiljø (VER1) 09.09.2020. Noko nedetid må påreknast.

Ikon - varsel om vedlikehold

ELMA

Flyttingen av ELMA sitt produksjonsmiljø til skyen skulle gjennomføres den 16.9 kl 16:00 - 17:00. Flyttingen tok noe lenger tid enn ventet, og ble gjennomført kl. 17:36. Virksomheter med brannmur må åpne for nye IP-adresser for at ELMA skal fungere etter flyttingen.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - BankID på mobil

Den 18.september kl. 00:30-05:30 gjennomføres vedlikehold som påvirker Telenor-kunder av BankID på mobil. Det er ventet ca. 2 timer nedetid i løpet av vedlikeholdet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

Den 14.09 kl. 22:30 gjennomføres produksjonssetting av 20-09 Serviceprovider. Det er ikke ventet nedetid i forbindelse med produksjonssettingen.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - BankID på mobil

Den 9.september kl. 06:00-07:00 vert det gjennomført vedlikehald som kan påverke Telia-kundar av BankID på mobil. Det er ikkje venta nedetid i samband med vedlikehaldet.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten - Commfides

Hendinga er løyst. Det var ikkje muleg å logge inn med Commfides i ID-porten i tidsrommet 12:35- ca kl. 18:10. Årsaka til hendinga var straumbrot.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eFormidling og eInnsyn

Hendinga er løyst. Commfides var utilgjengeleg som følgje av straumbrot. Dette påvirka dei verksemdene som brukar Commfides sertifikat i sitt integrasjonspunkt. Desse verksemdene kunne ikkje sende eller motta meldingar i tidsrommet ca mellom kl 12:34- . 18:10.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eInnsyn

Problemer med overføringer til løsningen onsdag 26. august på morgenen og fredag 28. august på ettermiddagen. De berørte er varslet og bed om å overføre på nytt.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten - BankID på mobil

Hendinga er løyst. Den 27.08 var det fleire hendingar som knytt til BankID på mobil for Telenor- og Teliakundar. Les meir...

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - Buypass

Den 8.september kl. 05:00-06:00 gjennomfører Buypass systemvedlikehald i produksjon. Tenesta kan opplevast som ustabil i tidsrommet.

Ikon - varsel om vedlikehold

eInnsyn og eFormidling

27.08 kl. 16:00 - 17:00 er det planlagt vedlikehald i eInnsyn og eFormidling. Det vil bli nedetid for begge løysingane i perioden.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten - BankID på mobil

Hendinga er løyst. Det var problem med innlogging på BankID på mobil for Telenorkundar i tidsrommet 06:38 - 08:35.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten, KRR og Maskinporten

25.08 kl. 00:30-05:00 vart produksjonssystema til ID-porten, KRR og Maskinporten patcha. Det var nedetid frå 00:30 til 01:30.

Ikon - varsel om vedlikehold

Digital postkasse

Kl. 09:00 - 12:00 er det migrering av Meldingsformidler i testmiljøet. Det blir nedetid og ustabilitet i perioden. Det må åpnes for nye IP-adresser.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

Tirsdag 11.08 kl. 00:30 - 01:00 er det release av ny versjon av ID-porten. Det vil bli noe nedetid og ustabilitet i tidsrommet 00:30 - 03:00.

ID-porten - testmiljø

I dag 07.07.2020 - 15:30-16:00 vert det utført eit hastevedlikehald som vil påvirke testmiljøa ver1 og ver2. Det vil verta noko ustabilitet og nedetid i dette tidsrommet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - Google Chrome

Google Chrome går no inn for den lenge varsla endringa i handtering av SameSite setting på cookie. Utrullinga ser ut til å kunne skje frå medio juli. Dette kan påverke tenester integrert med ID-porten. Les meir...

Ikon - varsel om vedlikehold

eFormidling

Ny versjon av integrasjonspunktet (2.1.3) ble produksjonssatt den 1. juli. Den 8. september kl. 10:00 gjennomfører vi sertifikatbytte i ServiceRegistry. Virksomheter som ikke har oppdatert til ny versjon av integrasjonspunktet, må kjøre en restart av integrasjonspunktet etter klokka 10:00 den 8. september. Vi oppfordrer alle til å oppdatere snarest. Les mer om hva dere må gjøre i forbindelse med sertifikatbyttet.

eFormidling

Torsdag 2. juli kl 21.30 - 22.00 vil det bli utført hastevedlikehald med nedetid i eFormidling. Mest sannsynleg vil det vere nedetid kun i perioden kl 21.30-21.31.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten - BankID på mobil

Hendinga er løyst. Den 2 juli ca. kl. 16:30- ca. kl.19:15 var det problem med innlogging til BankID på mobil. Hendinga er kategorisert som B-alvorleg.

Ikon - varsel om vedlikehold

eFormidling

01. juli kl. 09:00 ble det lagt til rette for nytt sertifikat i ServiceRegistry. Det var ikke annonsert nedetid, men på grunn av en feil var Serviceregistry nede fra kl. 09:00 - 09:19.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

Tysdag 30.juni kl. 06:30 gjennomfører me sertifikatbytte på TLS-endepunkt i ID-porten, som vil utløpe i sommar. Les meir om sertifikattbytet og kven som vert påverka.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendinga er løyst. Den 24.06 kl. 10:20-10:22 vart det utført ein tilbakerulling av OIDC-provider til førre release. Tilbakerullinga kan ha medført eit kort utfall av tenesta i tidsrommet. Hendinga er kategorisert som C-mindre alvorleg.

Ikon - varsel om vedlikehold

Digital postkasse - e-Boks

Kl 10:30 den 2. juli er alle brukere oppdatert, og forsendelser skal nå fungere som normalt til alle e-Boks brukere.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendelsen er løst. 22. juni kl. 09:07 - 09:40 var ID-porten ustabil. Hendelsen er kategorisert som B-alvorlig.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

23.juni gjennomføres release i ID-porten i tidsrommet 00:30-05:00. Det ventes å bli en kort periode med nedetid i forbindelse med produksjonsettingen.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eInnsyn

13. juni kl. 10:45 - eInnsyn var nede mellom kl. 21:40 og 21:55 12. juni. I perioden har det ikke vært mulig å legge inn innsynskrav. Hendelsen er kategorisert som C - mindre alvorlig.

Ikon - status grønn - hendelse løst

Maskinporten

13. juni og 14. juni var Maskinporten i testmiljøene (VER1 og VER2) utilgjengelig grunnet feil i sertifikathåndteringen. Løsningen var oppe igjen mandag 15. juni.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten, KRR og Maskinporten

Arbeidet med utfasing av CBC-baserte ciphers i TLS påbyrjast i løpet av juni. Dette vil skje gradvis og startar i verifikasjonsmiljø, før utrulling til produksjon i haust.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eInnsyn

Hendelsen er løst. Løsningen var ustabil og delvis utilgjengelig i visning av søk fredag 5. juni i tidsrommet 1000 - 1030. Hendelsen er kategorisert som C-mindre alvorlig.

Ikon - varsel om vedlikehold

ELMA

Fredag 5. juni ble det produksjonssatt ny versjon av ELMA, v 3.1.4. Det var nedetid i forbindelse med produksjonssettingen.

Ikon - varsel om vedlikehold

Digital postkasse

Flyttingen er utsatt. Meldingsformidler for digital postkasse til innbyggere (DPI) skal flyttes til skyen den 16. juni kl: 00:30 - 05:00. Det vil bli nedetid i det meste av perioden. Virksomheter som bruker DPI må åpne opp for nye IP-range på sin side.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eSignering

Hendinga er løyst. eSignering var utilgjengelig i perioden 11:00 - 11:45 Hendinga er kategorisert som B-alvorleg.

Ikon - status grønn - hendelse løst

Digital postkasse - e-Boks

Hendelsen er løst. Det var forsinket levering til innbyggere som har e-Boks som sin digitale postkasse i tidsrommet 08:29 - ca. kl. 18:00 den 2.juni. Hendelsen er kategorisert som C- mindre alvorlig.

Ikon - varsel om vedlikehold

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Natt til onsdag 3. juni vil TLS 1.0 og TLS 1.1 bli skrudd av for oppslagstjenesten SOAP. Dette blir gjort i tidsrommet 00:30 - 01:00.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendinga er løyst. ID-porten var ustabil i tidsrommet 14:34 - 15:20 den 27.mai. Hendinga er kategorisert som B-alvorleg.

Ikon - varsel om vedlikehold

ELMA

Det blir produksjonssatt ny versjon av ELMA torsdag 28. mai kl 09:00 - 09:10. Det vil bli nedetid i perioden.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendinga er løyst. Problem med servere i ID-porten som medførte ustabilitet og nedetid i perioden 15:07 - 15:55 den 20.mai. Hendinga er kategorisert som B-alvorleg.

Løst - hendelse eSignering

Det var problem i eSignering pnsdag 13.05.2020 i perioden 14:30-15:50. Det førte til at det ble problem med ca. 25% av signeringene i denne perioden.

Digital postkasse - vedlikehold 19. mai

Natt til tysdag 19. mai vil e-Boks gjennomføre vedlikehold. Vedlikeholdet brukes til stabilisering av løsningen, samt til å flytte enkelte funksjoner. Dette vil foregå i tidsrommet 01:00 - 03:00.

KRR - vedlikehold 19.mai

Natt til tysdag 19.mai vil TLS 1.0 og TLS 1.1 bli skrudd av for oppslagstenesta. Dette vert gjort løpet av tidsrommet 00:30-05:00.

ID-porten - vedlikehald 6.mai kl. 06:00

Skifte hardware på lastbalanserer i ID-porten. Vedlikeholdet vert gjennomført kl. 06.00 den 6.mai. Det er ikkje venta ustabilitet eller nedetid i samband med vedlikehaldet

ID-porten - 20-04 release - 2.april

Releasen i ID-porten vil bli gjennomført på dagtid, utan nedetid. Innhald i releasen er endringar i tekst i MinID PIN-kodebrev, og tilpassingar i det grafiske brukargrensesnittet i mellom anna Min profil og ved reservasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret.

ID-porten - ytelsestest i produksjon

Det vil bli gjennomført ytelsestesting i produksjon 4. og 5. mars, i tidsrommet frå kl. 23:30 til kl. 03:30. Dette vil kunne føre til ustabilitet og lengere svartid i ID-porten, OIDC og kontakt- og reservasjonsregisteret.

ID-porten - produksjonssetting OIDC - 04.03

Det vert gjennomført produksjonssetting av ID-porten OIDC den 4.mars kl. 00:30-03:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i samband med releasen. Kort oppsummert omhandar releasen mellom anna nytt endepunkt for revokerte autorisasjonar og forbetringar i prosedyre for registrering av scopes.

ID-porten - Vedlikehald Buypass 18.02

Buypass gjennomfører vedlikehald i produksjon 18.feb kl. 05:00-06:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - vedlikehald 11.02 - endring i innhald

Planlagt oppgradering av OpenAM og eigne modular for BankID og BankID på mobil er utsett. Vedlikehaldet den 11.02 vil omhandle vedlikehald i HSM, samt OIDC-oppgradering, og vert gjennomført i tidsrommet 00:30-03:00. Det vil bli periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - feilmelding ved pålogging på eldre versjoner av IOS

ID-porten brukerstøtte har mottatt førespurnader frå brukarar som får feilmelding ved innlogging frå iPad og iPhone som har eldre operativsystem. Brukar kjem til e-ID-selektoren, gjennomfører innlogging med valgt e-ID, men får feilmelding "En feil har oppstått". Brukarane som har tatt kontakt har fått hjelp til å oppdatere til nyare versjon av IOS. Les meir...

ID-porten - vedlikehald 04.02

Det vert gjennomført vedlikehald i ID-porten den 4.februar i tidsrommet 00:30-03:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - SMS-leverandør gjennomfører vedlikehald - 29.01

Vår SMS-leverandør gjennomfører vedlikehald den 29.01 kl. 23:00- 30.01 kl. 01:00. Det kan bli korte periodar der brukar opplever forsinkelse/ikkje mottek SMS ved innlogging til MinID. Endringsmeldingar frå KRR og varsel vil bli levert som normalt.

ID-porten - vedlikehald i YT1 - 29.01

YT1 vert oppgradert til ny OpenAM den 29.januar. Vedlikehaldet vil medføre nedetid i YT1 mellom kl. 08:00-16:00. Dette betyr at det ikkje vil vere mogeleg å bestille tilgang til YT1 til den 29.januar.

ID-porten - hastevedlikehald 22.01

Det vert gjennomført hastevedlikehald i ID-porten 22.01 kl. 23:00. Det vert ein kort periode med ustabilitet i ID-porten i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - vedlikehald i VER2 - 22.01

Oppgradering av OpenAM i ID-porten vert oppdatert i VER2 onsdag 22.januar kl. 08:00-16:00. Dette kan føre til ustabilitet i ID-porten i VER2 i tidsrommet.

ID-porten - produksjonssetting - 28.01

Tysdag 28.januar kl. 00:30-03:00 vert det produksjonssetting i ID-porten OIDC. Det kan bli periodar med nedetid og ustabilitet i tidsrommet. Kort oppsummert omhandlar releasen deploy av mf-gateway, endringar og bugfix i KRR-oppslagstjenesten-rest, Min profil og eIDAS proxy-endringar.

Forlenget vedlikeholdsvindu for ID-porten og KRR

Vedlikeholdsarbeidet med med ID-porten og KRR er noe forsinket, og det påregnes at det ikke er avsluttet før 05:30. Det vil dermed være ustabilitet og nedetid i løsningene frem til det.

ID-porten - Vedlikehold 10.12 kl 00:30

ID-porten OIDC-leveranse den 10.desember kl.00:30-01:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i tidsrommet. Leveransen gjeld betring av ytelse.

eInnsyn - Hendelse løst - visning av data

Problemer med visning i eInnsyn er løst. Feilen gjorde det nødvendig å gå tilbake til "backup" av data gjort natt til 7. desember. Løsningen var i normal drift igjen fra søndag kl 23:00

eInnsyn ustabil

eInnsyn har vore ustabil gjennom heile dagen pga. databaseproblem

eInnsyn - problemer med ratelimiter

Ratelimiter reagerer på trafikken. Feilen er lokalisert til feil i konfigurering. Dette utbedres sammen med vår leverandør. Påvirker bare sluttbruker.

eInnsyn - forsinkelse på enkelte innsynskrav

Det er for tiden ustabilitet i eInnsyn som fører til forsinkelser på noen innsynskrav. Virksomheter som blir berørt av dette blir kontaktet. De innsynkrav som vi har identifiser som forsinket vil sendes til samme adresse som innsynkrav mottas på. Dette gjøres fortløpende.

eInnsyn - produksjonssetting - onsdag 13. november

Onsdag 13. november vil vi i forbindelse med endringer i løsningen stoppe indekseringen av innkomne journalposter/ møtedata. Data som leveres til løsningen etter klokken 16:00 den dagen vil bli lagt i kø og bli synlig i eInnsyn torsdag morgen. Søk og bestilling i løsningen påvirkes ikke. Endringen forventer å bedre ytelsen i søk og sortering med 20%.

ID-porten - BankID vedlikehald 30.10

Det vert vedlikehald for nettsentrisk BankID og BankID på mobil fra 00:00-01:00 den 30.oktober. Det er venta 10 minuttar nedetid ti tidsrommet, i samband med vedlikehaldet.

eFormidling - oppdatering av integrasjonspunkt

Etter oppgradering til nytt integrasjonspunkt har det oppstått feil ved import til sak-arkivsystem for de som bruker DPF i eFormidling. Dette er det kommet en fiks på nå.

ID-porten OIDC - produksjonssetting

3. oktober kl. 00:30 - 01:00 er det en produksjonssetting som vil medføre ustabilitet på KRR rest-API-et og OpenID Connect-tjenestene i ID-porten.

eFormidling/eInnsyn - forsinkelse på meldinger og innsynskrav

Problemet er nå løst. Det ble oppdaget en feil i en ekstern tjeneste som påvirket meldinger i eFormidling og eInnsyn. En "workaround" ble gjort for å få tjenestene i gang igjen. En konsekvens av dette var at DPV og DPF meldinger ikke kunne sendes gjennom eFormidling.

ID-porten - hending i OIDC-integrasjonar

Det var avdekka ei alvorleg hending (B) for ID-porten. Hendinga var avgrensa til OIDC-integrasjonar og funksjonalitet for single-logout og er no løyst.

eInnsyn - hendelse - problemer med visning

Problemer med visning i eInnsyn er løst. Feilen gjorde det nødvendig å gå tilbake til "backup" av data gjort natt til 3. september. Konsekvensen av dette er at virksomheter som overførte data til eInnsyn 3 september må laste opp data på nytt.

eInnsyn - sluttbruker får timeout ved søk

Et stigende antall av tilfelle hvor sluttbruker av eInnsyn.no får «timeout» på spørringen sin (løsningen responderer ikke på søket innen gitt tid) fører til en systemendring mellom 2300-2330 i kveld (22. august) Levering av journal og møtedata er ikke omfatte av problemet.

ID-porten - produksjonssetting

En ny versjon av OpenID connect i ID-porten blir produksjonssatt 27.08.2019 kl. 00:30. Dette kan føre til noe nedetid i tidsrommet 00:30 - 01:30.

ID-porten - BankID vedlikehald 14.08

BankID gjennomfører vedlikehald for nettsentrisk BankID den 14.08 i tidsrommet 00:00-00:10. Det vil ikkje vere muleg å logge inn med BankID i perioden. BankID på mobil er ikkje påverka av vedlikehaldet og brukarane kan logge inn som normalt.

eFormidling - ustabilitet 13 - 15. juli

Det var ustabilitet i eFormidling i tidsrommet lørdag 13. juli til mandag 15. juli kl 10:00. Meldinger som ble sendt gjennom løsningen i den perioden er nå levert.

eSignering - tjenesten utilgjengelig

Problemer hos en underleverandør førte til at signeringstjenesten var utilgjengelig og ustabil store deler av ettermiddagen og periodevis på formiddagen. Hendelsen er nå løst og tjenesten har fungert som normalt fra cirka klokken 1900.

ID-porten - prodsetting

Det blir prodsetting av OIDC-provider i natt (12.06.2019) kl. 00:30. Dette kan medføre noe ustabilitet i OIDC-provider mellom 00:30 - 01:30.

ID-porten - stabil drift

ID-porten er tilbake i stabil drift etter ustabilitet i natt på grunn av svært høy trafikk i løsningen.

ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret

Onsdag 3. og torsdag 4. april er det frys på nye integrasjonar i ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det vil si at det ikke vil bli lagt inn nye tjenester i test- eller produksjonsmiljø disse dagene. Dette er i samband med utlegging av skattemelding og høg trafikk.

ID-porten - ytelsestest med høg last

17. mars og 19. mars vil det bli køyrt nokre testar med høg last i produksjon. Begge testene starter kl 23:00 og varer ca 90 minutter.

ID-Porten

Problem med innlogging med BankID på ID-porten Problem oppstod 20.30 Problem løst 23.35

ID-porten - vedlikehold på SMS-plattform

13.03.2019 kl. 23:00 - 14.03.2019 kl. 01:00 blir det gjennomført et planlagt vedlikehold på SMS-plattform. Dette kan føre til at MinID kan bli utilgjengelig i korte perioder.

ID-porten - ytelsestest med høg last

3. mars kl. 23:00 - 00:30 vil det bli køyrt nokre testar med høg last i produksjon. Det er testar som blir gjort saman med nokre av våre tenesteeigarar i førebuing til utlegging av skattemelding. Testen skal i liten grad påvirke andre tenester, men kan føre til litt lengre svartider i ID-porten.

eFormidling - Ny versjon 1.7.94 av integrasjonspunktet

Difi har ny versjon 1.7.94 av integrasjonspunktet tilgjengelig for nedlasting. Det er svært viktig at alle integrasjonspunkt blir oppdatert til denne versjonen. Siste frist for oppgradering er torsdag 31. januar.