eFormidling - versjon 2.0.10 av IP tilgjengelig

Det er funnet en feil IP som gir meldinger fra DPF SvarInn status LEVETID_UTLOPT.

Publisert: 17. des 2019, Sist endret: 17. des 2019

Det er funnet en feil som gjelder DPF SvarInn. Dersom datoen ikke eksisterer i meldingen som sendes vil forsendelsen blir flagget som feilet i svarinn/fiks-portalen, og håndtert der. Hos oss får den status LEVETID_UTLOPT. Feilen ble innført i versjon versjon 2.0.8 og 2.0.9 av integrasjonspunktet. 

Versjon 2.0.10 legger inn en nullsjekk for disse feltene som gjør at de ikke får status utløpt. 

Endringslogg og ny versjon : Last ned siste versjon av Integrasjonspunktet 

Vi anbefaler alle virkosmheter som kjører eldre versjoner av integrasjonspunktet oppdater til siste versjon. 
 

Deldette