eInnsyn - produksjonssetting torsdag 29. august kl.22:00-23:00

I forbindelse med prodsetting av endringer i eInnsyn vil det være kort nedetid på 10- 30 sekunder i løsningen mellom 22:00-23:00.

Publisert: 28. aug 2019, Sist endret: 28. aug 2019

Endringer som utføres

Endre standardvisning av søkeresultatet:

   - Gjeldende standardvisning (normal) i prod fjernes helt
   - Komprimert visning settes til standard på desktop og mobil
   - Superkomprimert visning endres til komprimert visning

Fiks av at endring av sortering til "Eldste først" oppdaterer ikke query.

Virksomhetens admin brukere får samme passordkrav som forvalter.

Lagrede søk på sidene til sluttbruker virker ikke
    - Fikset feil i søkestreng i adressefeltet der søkesvaret gir feil resultat.
    
Antall treff som vises ved søk (275-10 000).
    - Søkesperre økt til visning av 10 000 søketreff
 

Håndtering av manglande journalår og journalnummer ved sendinga av innsynskrav i møter som ikke har dette
    - Rettet.
  
Fix bug i utlisting av statistikk på innsynskrav
    - Basisendepunktet for statistikk på innsynskravettet får 504 fra backend, rettet. 
  
Fikset feil ved caching av ontolgy

Deldette