eInnsyn - sluttbruker får timeout ved søk

Et stigende antall av tilfelle hvor sluttbruker av eInnsyn.no får «timeout» på spørringen sin (løsningen responderer ikke på søket innen gitt tid) fører til en systemendring mellom 2300-2330 i kveld (22. august) Levering av journal og møtedata er ikke omfatte av problemet.

Publisert: 21. aug 2019, Sist endret: 22. aug 2019

Det har vært et stigende antall av tilfelle hvor sluttbruker av eInnsyn.no får «timeout» på spørringer i einsyn.no (løsningen responderer ikke på søket innen gitt tid).  Dif har jobbet sammen med leverandør for å utbedre denne feilen og vi vil i den forbindelse foreta en endring i systemet mellom kl 2300-2300 i kveld (22. august). I forbindelse med endringen vil det kunne forekomme korte driftsavbrudd. Endringen påvirker kun nettsiden.

Levering av journal og møtedata er ikke omfatte av problemet eller endringen. Det er går utelukkende på sluttbruker som gjør søk og svar på søk.

Deldette