eInnsyn - Stopp i overføring av nye journaler fredag 29. - lørdag 30. november

eInnsyn bytter driftsplattform på fredag og vil derfor ikke kunne motta overføringer av nye postjournaler etter klokken 14:00. Noen oppgaver ble flyttet til lørdag. Lørdag kveld var eInnsyn over på ny teknisk plattform og i normal drift.

Publisert: 26. nov 2019, Sist endret: 02. des 2019

I forbindelse med bytte av driftsplattform vil eInnsyn stenge for mottak av nye journalposter etter klokken 14:00 på fredag.  Overføringer som gjøres etter det tidspunktet må gjøres på nytt påfølgende mandag. 

Foreløpig tidsplan for produksjonssettingen

14:00 - Stopp for innsending av journalposer og tømming av køer.
-Migrering av data.
-Test av data på ny plattform -
-Godkjenning av produksjonssetting
24:00 - driftsplattform byttet, godkjent og normal drift gjenopptatt. 

Det vil legges ut egen driftsmelding på eInnsyn til sluttbruker.

Varsling er sendt ut til alle berørte kunder som bruker eInnsyn.  All oppdatering knyttet til produksjonssettingen vil legges ut her. 

Normal drift - Noen oppgaver utsatt til lørdag

Overgangen til ny driftsplattform startet fredag, noen av oppgavene ble ikke fullført på lørdag. Lørdag kveld var eInnsyn tilbake til normal drift på ny teknisk plattform. 

Innsynskrav som ble gjort gjennom løsningen mellom fredag og lørdag (det var 29 stk) vil vi ettersende til de aktuelle virksomhetene på mandag og tirsdag.  

Deldette