eInnsyn - virksomheter som har vedlikehold eller organisatoriske endringer

Det er stadig behov for oppdateringer av arkivsystemer og mange velger å gjøre dette i desember. Under finner du en oversikt over hvilke etater som nå har slike endringer.

Publisert: 11. des 2019, Sist endret: 21. Jan 2020

 

Landinfo

Landinfo har problemer med integrasjonen til eInnsyn. Dette innebærer at det dessverre ikke mulig å søke/bestille innsyn i Landinfo-journal. Det jobbes fortløpende med å løse disse utfordringene. Det henvises til Landinfo.no for ytterligere informasjon.  Tirsdag 21. januar skal disse problemene være løst og Landinfo er tilbake i normal drift. 

Landbruksdirektoratet

Det er for tiden problemer med integrasjonen til eInnsyn. Dette innebærer at det ikke er mulig for oss å publisere journal og heller ikke mulig  å søke/bestille innsyn i vår postjournal via eInnsyn. Det jobbes fortløpende med å løse problemet.
Eventuelle spørsmål eller manuelle innsynsbegjæringer i Landbruksdirektoratets dokumenter kan sendes på epost tilpostmottak@landbruksdirektoratet.no

Landbruksdirektoratet beklager de problemer dette medfører.

 

 

Deldette

Driftsmeldinger

Ikon - varsel om vedlikehold

Digital postkasse

Kl. 09:00 - 12:00 er det migrering av Meldingsformidler i testmiljøet. Det blir nedetid og ustabilitet i perioden. Det må åpnes for nye IP-adresser.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

Tirsdag 11.08 kl. 00:30 - 01:00 er det release av ny versjon av ID-porten. Det vil bli noe nedetid og ustabilitet i tidsrommet 00:30 - 03:00.

ID-porten - testmiljø

I dag 07.07.2020 - 15:30-16:00 vert det utført eit hastevedlikehald som vil påvirke testmiljøa ver1 og ver2. Det vil verta noko ustabilitet og nedetid i dette tidsrommet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - Google Chrome

Google Chrome går no inn for den lenge varsla endringa i handtering av SameSite setting på cookie. Utrullinga ser ut til å kunne skje frå medio juli. Dette kan påverke tenester integrert med ID-porten. Les meir...

Ikon - varsel om vedlikehold

eFormidling

Ny versjon av integrasjonspunktet (2.1.2) ble produksjonssatt den 1. juli. Den 19. august blir det gjennomført sertifikatbytte i ServiceRegistry. Les mer om hva dere må gjøre i forbindelse med sertifikatbyttet.

eFormidling

Torsdag 2. juli kl 21.30 - 22.00 vil det bli utført hastevedlikehald med nedetid i eFormidling. Mest sannsynleg vil det vere nedetid kun i perioden kl 21.30-21.31.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten - BankID på mobil

Hendinga er løyst. Den 2 juli ca. kl. 16:30- ca. kl.19:15 var det problem med innlogging til BankID på mobil. Hendinga er kategorisert som B-alvorleg.

Ikon - varsel om vedlikehold

eFormidling

01. juli kl. 09:00 ble det lagt til rette for nytt sertifikat i ServiceRegistry. Det var ikke annonsert nedetid, men på grunn av en feil var Serviceregistry nede fra kl. 09:00 - 09:19.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

Tysdag 30.juni kl. 06:30 gjennomfører me sertifikatbytte på TLS-endepunkt i ID-porten, som vil utløpe i sommar. Les meir om sertifikattbytet og kven som vert påverka.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendinga er løyst. Den 24.06 kl. 10:20-10:22 vart det utført ein tilbakerulling av OIDC-provider til førre release. Tilbakerullinga kan ha medført eit kort utfall av tenesta i tidsrommet. Hendinga er kategorisert som C-mindre alvorleg.

Ikon - varsel om vedlikehold

Digital postkasse - e-Boks

Kl 10:30 den 2. juli er alle brukere oppdatert, og forsendelser skal nå fungere som normalt til alle e-Boks brukere.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendelsen er løst. 22. juni kl. 09:07 - 09:40 var ID-porten ustabil. Hendelsen er kategorisert som B-alvorlig.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

23.juni gjennomføres release i ID-porten i tidsrommet 00:30-05:00. Det ventes å bli en kort periode med nedetid i forbindelse med produksjonsettingen.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eInnsyn

13. juni kl. 10:45 - eInnsyn var nede mellom kl. 21:40 og 21:55 12. juni. I perioden har det ikke vært mulig å legge inn innsynskrav. Hendelsen er kategorisert som C - mindre alvorlig.

Ikon - status grønn - hendelse løst

Maskinporten

13. juni og 14. juni var Maskinporten i testmiljøene (VER1 og VER2) utilgjengelig grunnet feil i sertifikathåndteringen. Løsningen var oppe igjen mandag 15. juni.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten, KRR og Maskinporten

Arbeidet med utfasing av CBC-baserte ciphers i TLS påbyrjast i løpet av juni. Dette vil skje gradvis og startar i verifikasjonsmiljø, før utrulling til produksjon i haust.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eInnsyn

Hendelsen er løst. Løsningen var ustabil og delvis utilgjengelig i visning av søk fredag 5. juni i tidsrommet 1000 - 1030. Hendelsen er kategorisert som C-mindre alvorlig.

Ikon - varsel om vedlikehold

ELMA

Fredag 5. juni ble det produksjonssatt ny versjon av ELMA, v 3.1.4. Det var nedetid i forbindelse med produksjonssettingen.

Ikon - varsel om vedlikehold

Digital postkasse

Flyttingen er utsatt. Meldingsformidler for digital postkasse til innbyggere (DPI) skal flyttes til skyen den 16. juni kl: 00:30 - 05:00. Det vil bli nedetid i det meste av perioden. Virksomheter som bruker DPI må åpne opp for nye IP-range på sin side.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eSignering

Hendinga er løyst. eSignering var utilgjengelig i perioden 11:00 - 11:45 Hendinga er kategorisert som B-alvorleg.

Ikon - status grønn - hendelse løst

Digital postkasse - e-Boks

Hendelsen er løst. Det var forsinket levering til innbyggere som har e-Boks som sin digitale postkasse i tidsrommet 08:29 - ca. kl. 18:00 den 2.juni. Hendelsen er kategorisert som C- mindre alvorlig.

Ikon - varsel om vedlikehold

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Natt til onsdag 3. juni vil TLS 1.0 og TLS 1.1 bli skrudd av for oppslagstjenesten SOAP. Dette blir gjort i tidsrommet 00:30 - 01:00.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendinga er løyst. ID-porten var ustabil i tidsrommet 14:34 - 15:20 den 27.mai. Hendinga er kategorisert som B-alvorleg.

Ikon - varsel om vedlikehold

ELMA

Det blir produksjonssatt ny versjon av ELMA torsdag 28. mai kl 09:00 - 09:10. Det vil bli nedetid i perioden.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendinga er løyst. Problem med servere i ID-porten som medførte ustabilitet og nedetid i perioden 15:07 - 15:55 den 20.mai. Hendinga er kategorisert som B-alvorleg.

Løst - hendelse eSignering

Det var problem i eSignering pnsdag 13.05.2020 i perioden 14:30-15:50. Det førte til at det ble problem med ca. 25% av signeringene i denne perioden.

Digital postkasse - vedlikehold 19. mai

Natt til tysdag 19. mai vil e-Boks gjennomføre vedlikehold. Vedlikeholdet brukes til stabilisering av løsningen, samt til å flytte enkelte funksjoner. Dette vil foregå i tidsrommet 01:00 - 03:00.

KRR - vedlikehold 19.mai

Natt til tysdag 19.mai vil TLS 1.0 og TLS 1.1 bli skrudd av for oppslagstenesta. Dette vert gjort løpet av tidsrommet 00:30-05:00.

ID-porten - vedlikehald 6.mai kl. 06:00

Skifte hardware på lastbalanserer i ID-porten. Vedlikeholdet vert gjennomført kl. 06.00 den 6.mai. Det er ikkje venta ustabilitet eller nedetid i samband med vedlikehaldet

ID-porten - 20-04 release - 2.april

Releasen i ID-porten vil bli gjennomført på dagtid, utan nedetid. Innhald i releasen er endringar i tekst i MinID PIN-kodebrev, og tilpassingar i det grafiske brukargrensesnittet i mellom anna Min profil og ved reservasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret.

ID-porten - ytelsestest i produksjon

Det vil bli gjennomført ytelsestesting i produksjon 4. og 5. mars, i tidsrommet frå kl. 23:30 til kl. 03:30. Dette vil kunne føre til ustabilitet og lengere svartid i ID-porten, OIDC og kontakt- og reservasjonsregisteret.

ID-porten - produksjonssetting OIDC - 04.03

Det vert gjennomført produksjonssetting av ID-porten OIDC den 4.mars kl. 00:30-03:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i samband med releasen. Kort oppsummert omhandar releasen mellom anna nytt endepunkt for revokerte autorisasjonar og forbetringar i prosedyre for registrering av scopes.

ID-porten - Vedlikehald Buypass 18.02

Buypass gjennomfører vedlikehald i produksjon 18.feb kl. 05:00-06:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - vedlikehald 11.02 - endring i innhald

Planlagt oppgradering av OpenAM og eigne modular for BankID og BankID på mobil er utsett. Vedlikehaldet den 11.02 vil omhandle vedlikehald i HSM, samt OIDC-oppgradering, og vert gjennomført i tidsrommet 00:30-03:00. Det vil bli periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - feilmelding ved pålogging på eldre versjoner av IOS

ID-porten brukerstøtte har mottatt førespurnader frå brukarar som får feilmelding ved innlogging frå iPad og iPhone som har eldre operativsystem. Brukar kjem til e-ID-selektoren, gjennomfører innlogging med valgt e-ID, men får feilmelding "En feil har oppstått". Brukarane som har tatt kontakt har fått hjelp til å oppdatere til nyare versjon av IOS. Les meir...

ID-porten - vedlikehald 04.02

Det vert gjennomført vedlikehald i ID-porten den 4.februar i tidsrommet 00:30-03:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - SMS-leverandør gjennomfører vedlikehald - 29.01

Vår SMS-leverandør gjennomfører vedlikehald den 29.01 kl. 23:00- 30.01 kl. 01:00. Det kan bli korte periodar der brukar opplever forsinkelse/ikkje mottek SMS ved innlogging til MinID. Endringsmeldingar frå KRR og varsel vil bli levert som normalt.

ID-porten - vedlikehald i YT1 - 29.01

YT1 vert oppgradert til ny OpenAM den 29.januar. Vedlikehaldet vil medføre nedetid i YT1 mellom kl. 08:00-16:00. Dette betyr at det ikkje vil vere mogeleg å bestille tilgang til YT1 til den 29.januar.

ID-porten - hastevedlikehald 22.01

Det vert gjennomført hastevedlikehald i ID-porten 22.01 kl. 23:00. Det vert ein kort periode med ustabilitet i ID-porten i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - vedlikehald i VER2 - 22.01

Oppgradering av OpenAM i ID-porten vert oppdatert i VER2 onsdag 22.januar kl. 08:00-16:00. Dette kan føre til ustabilitet i ID-porten i VER2 i tidsrommet.

ID-porten - produksjonssetting - 28.01

Tysdag 28.januar kl. 00:30-03:00 vert det produksjonssetting i ID-porten OIDC. Det kan bli periodar med nedetid og ustabilitet i tidsrommet. Kort oppsummert omhandlar releasen deploy av mf-gateway, endringar og bugfix i KRR-oppslagstjenesten-rest, Min profil og eIDAS proxy-endringar.

Forlenget vedlikeholdsvindu for ID-porten og KRR

Vedlikeholdsarbeidet med med ID-porten og KRR er noe forsinket, og det påregnes at det ikke er avsluttet før 05:30. Det vil dermed være ustabilitet og nedetid i løsningene frem til det.

ID-porten - Vedlikehold 10.12 kl 00:30

ID-porten OIDC-leveranse den 10.desember kl.00:30-01:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i tidsrommet. Leveransen gjeld betring av ytelse.

eInnsyn - Hendelse løst - visning av data

Problemer med visning i eInnsyn er løst. Feilen gjorde det nødvendig å gå tilbake til "backup" av data gjort natt til 7. desember. Løsningen var i normal drift igjen fra søndag kl 23:00

eInnsyn ustabil

eInnsyn har vore ustabil gjennom heile dagen pga. databaseproblem

eInnsyn - problemer med ratelimiter

Ratelimiter reagerer på trafikken. Feilen er lokalisert til feil i konfigurering. Dette utbedres sammen med vår leverandør. Påvirker bare sluttbruker.

eInnsyn - forsinkelse på enkelte innsynskrav

Det er for tiden ustabilitet i eInnsyn som fører til forsinkelser på noen innsynskrav. Virksomheter som blir berørt av dette blir kontaktet. De innsynkrav som vi har identifiser som forsinket vil sendes til samme adresse som innsynkrav mottas på. Dette gjøres fortløpende.

eInnsyn - produksjonssetting - onsdag 13. november

Onsdag 13. november vil vi i forbindelse med endringer i løsningen stoppe indekseringen av innkomne journalposter/ møtedata. Data som leveres til løsningen etter klokken 16:00 den dagen vil bli lagt i kø og bli synlig i eInnsyn torsdag morgen. Søk og bestilling i løsningen påvirkes ikke. Endringen forventer å bedre ytelsen i søk og sortering med 20%.

ID-porten - BankID vedlikehald 30.10

Det vert vedlikehald for nettsentrisk BankID og BankID på mobil fra 00:00-01:00 den 30.oktober. Det er venta 10 minuttar nedetid ti tidsrommet, i samband med vedlikehaldet.

eFormidling - oppdatering av integrasjonspunkt

Etter oppgradering til nytt integrasjonspunkt har det oppstått feil ved import til sak-arkivsystem for de som bruker DPF i eFormidling. Dette er det kommet en fiks på nå.

ID-porten OIDC - produksjonssetting

3. oktober kl. 00:30 - 01:00 er det en produksjonssetting som vil medføre ustabilitet på KRR rest-API-et og OpenID Connect-tjenestene i ID-porten.

eFormidling/eInnsyn - forsinkelse på meldinger og innsynskrav

Problemet er nå løst. Det ble oppdaget en feil i en ekstern tjeneste som påvirket meldinger i eFormidling og eInnsyn. En "workaround" ble gjort for å få tjenestene i gang igjen. En konsekvens av dette var at DPV og DPF meldinger ikke kunne sendes gjennom eFormidling.

ID-porten - hending i OIDC-integrasjonar

Det var avdekka ei alvorleg hending (B) for ID-porten. Hendinga var avgrensa til OIDC-integrasjonar og funksjonalitet for single-logout og er no løyst.

eInnsyn - hendelse - problemer med visning

Problemer med visning i eInnsyn er løst. Feilen gjorde det nødvendig å gå tilbake til "backup" av data gjort natt til 3. september. Konsekvensen av dette er at virksomheter som overførte data til eInnsyn 3 september må laste opp data på nytt.

eInnsyn - sluttbruker får timeout ved søk

Et stigende antall av tilfelle hvor sluttbruker av eInnsyn.no får «timeout» på spørringen sin (løsningen responderer ikke på søket innen gitt tid) fører til en systemendring mellom 2300-2330 i kveld (22. august) Levering av journal og møtedata er ikke omfatte av problemet.

ID-porten - produksjonssetting

En ny versjon av OpenID connect i ID-porten blir produksjonssatt 27.08.2019 kl. 00:30. Dette kan føre til noe nedetid i tidsrommet 00:30 - 01:30.

ID-porten - BankID vedlikehald 14.08

BankID gjennomfører vedlikehald for nettsentrisk BankID den 14.08 i tidsrommet 00:00-00:10. Det vil ikkje vere muleg å logge inn med BankID i perioden. BankID på mobil er ikkje påverka av vedlikehaldet og brukarane kan logge inn som normalt.

eFormidling - ustabilitet 13 - 15. juli

Det var ustabilitet i eFormidling i tidsrommet lørdag 13. juli til mandag 15. juli kl 10:00. Meldinger som ble sendt gjennom løsningen i den perioden er nå levert.

eSignering - tjenesten utilgjengelig

Problemer hos en underleverandør førte til at signeringstjenesten var utilgjengelig og ustabil store deler av ettermiddagen og periodevis på formiddagen. Hendelsen er nå løst og tjenesten har fungert som normalt fra cirka klokken 1900.

ID-porten - prodsetting

Det blir prodsetting av OIDC-provider i natt (12.06.2019) kl. 00:30. Dette kan medføre noe ustabilitet i OIDC-provider mellom 00:30 - 01:30.

ID-porten - stabil drift

ID-porten er tilbake i stabil drift etter ustabilitet i natt på grunn av svært høy trafikk i løsningen.

ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret

Onsdag 3. og torsdag 4. april er det frys på nye integrasjonar i ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det vil si at det ikke vil bli lagt inn nye tjenester i test- eller produksjonsmiljø disse dagene. Dette er i samband med utlegging av skattemelding og høg trafikk.

ID-porten - ytelsestest med høg last

17. mars og 19. mars vil det bli køyrt nokre testar med høg last i produksjon. Begge testene starter kl 23:00 og varer ca 90 minutter.

ID-Porten

Problem med innlogging med BankID på ID-porten Problem oppstod 20.30 Problem løst 23.35

ID-porten - vedlikehold på SMS-plattform

13.03.2019 kl. 23:00 - 14.03.2019 kl. 01:00 blir det gjennomført et planlagt vedlikehold på SMS-plattform. Dette kan føre til at MinID kan bli utilgjengelig i korte perioder.

ID-porten - ytelsestest med høg last

3. mars kl. 23:00 - 00:30 vil det bli køyrt nokre testar med høg last i produksjon. Det er testar som blir gjort saman med nokre av våre tenesteeigarar i førebuing til utlegging av skattemelding. Testen skal i liten grad påvirke andre tenester, men kan føre til litt lengre svartider i ID-porten.

eFormidling - Ny versjon 1.7.94 av integrasjonspunktet

Difi har ny versjon 1.7.94 av integrasjonspunktet tilgjengelig for nedlasting. Det er svært viktig at alle integrasjonspunkt blir oppdatert til denne versjonen. Siste frist for oppgradering er torsdag 31. januar.