Driftsmeldinger

ID-porten - testmiljø

I dag 07.07.2020 - 15:30-16:00 vert det utført eit hastevedlikehald som vil påvirke testmiljøa ver1 og ver2. Det vil verta noko ustabilitet og nedetid i dette tidsrommet.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten - Google Chrome

Google Chrome går no inn for den lenge varsla endringa i handtering av SameSite setting på cookie. Utrullinga ser ut til å kunne skje frå medio juli. Dette kan påverke tenester integrert med ID-porten. Les meir...

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten - BankID på mobil

Hendinga er løyst. Den 2 juli ca. kl. 16:30- ca. kl.19:15 var det problem med innlogging til BankID på mobil. Hendinga er kategorisert som B-alvorleg.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

Tysdag 30.juni kl. 06:30 gjennomfører me sertifikatbytte på TLS-endepunkt i ID-porten, som vil utløpe i sommar. Les meir om sertifikattbytet og kven som vert påverka.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendinga er løyst. Den 24.06 kl. 10:20-10:22 vart det utført ein tilbakerulling av OIDC-provider til førre release. Tilbakerullinga kan ha medført eit kort utfall av tenesta i tidsrommet. Hendinga er kategorisert som C-mindre alvorleg.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendelsen er løst. 22. juni kl. 09:07 - 09:40 var ID-porten ustabil. Hendelsen er kategorisert som B-alvorlig.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten

23.juni gjennomføres release i ID-porten i tidsrommet 00:30-05:00. Det ventes å bli en kort periode med nedetid i forbindelse med produksjonsettingen.

Ikon - varsel om vedlikehold

ID-porten, KRR og Maskinporten

Arbeidet med utfasing av CBC-baserte ciphers i TLS påbyrjast i løpet av juni. Dette vil skje gradvis og startar i verifikasjonsmiljø, før utrulling til produksjon i haust.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendinga er løyst. ID-porten var ustabil i tidsrommet 14:34 - 15:20 den 27.mai. Hendinga er kategorisert som B-alvorleg.

Ikon - status grønn - hendelse løst

ID-porten

Hendinga er løyst. Problem med servere i ID-porten som medførte ustabilitet og nedetid i perioden 15:07 - 15:55 den 20.mai. Hendinga er kategorisert som B-alvorleg.

ID-porten - vedlikehald 6.mai kl. 06:00

Skifte hardware på lastbalanserer i ID-porten. Vedlikeholdet vert gjennomført kl. 06.00 den 6.mai. Det er ikkje venta ustabilitet eller nedetid i samband med vedlikehaldet

ID-porten - 20-04 release - 2.april

Releasen i ID-porten vil bli gjennomført på dagtid, utan nedetid. Innhald i releasen er endringar i tekst i MinID PIN-kodebrev, og tilpassingar i det grafiske brukargrensesnittet i mellom anna Min profil og ved reservasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret.

ID-porten - ytelsestest i produksjon

Det vil bli gjennomført ytelsestesting i produksjon 4. og 5. mars, i tidsrommet frå kl. 23:30 til kl. 03:30. Dette vil kunne føre til ustabilitet og lengere svartid i ID-porten, OIDC og kontakt- og reservasjonsregisteret.

ID-porten - produksjonssetting OIDC - 04.03

Det vert gjennomført produksjonssetting av ID-porten OIDC den 4.mars kl. 00:30-03:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i samband med releasen. Kort oppsummert omhandar releasen mellom anna nytt endepunkt for revokerte autorisasjonar og forbetringar i prosedyre for registrering av scopes.

ID-porten - Vedlikehald Buypass 18.02

Buypass gjennomfører vedlikehald i produksjon 18.feb kl. 05:00-06:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - vedlikehald 11.02 - endring i innhald

Planlagt oppgradering av OpenAM og eigne modular for BankID og BankID på mobil er utsett. Vedlikehaldet den 11.02 vil omhandle vedlikehald i HSM, samt OIDC-oppgradering, og vert gjennomført i tidsrommet 00:30-03:00. Det vil bli periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - feilmelding ved pålogging på eldre versjoner av IOS

ID-porten brukerstøtte har mottatt førespurnader frå brukarar som får feilmelding ved innlogging frå iPad og iPhone som har eldre operativsystem. Brukar kjem til e-ID-selektoren, gjennomfører innlogging med valgt e-ID, men får feilmelding "En feil har oppstått". Brukarane som har tatt kontakt har fått hjelp til å oppdatere til nyare versjon av IOS. Les meir...

ID-porten - vedlikehald 04.02

Det vert gjennomført vedlikehald i ID-porten den 4.februar i tidsrommet 00:30-03:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - SMS-leverandør gjennomfører vedlikehald - 29.01

Vår SMS-leverandør gjennomfører vedlikehald den 29.01 kl. 23:00- 30.01 kl. 01:00. Det kan bli korte periodar der brukar opplever forsinkelse/ikkje mottek SMS ved innlogging til MinID. Endringsmeldingar frå KRR og varsel vil bli levert som normalt.

ID-porten - vedlikehald i YT1 - 29.01

YT1 vert oppgradert til ny OpenAM den 29.januar. Vedlikehaldet vil medføre nedetid i YT1 mellom kl. 08:00-16:00. Dette betyr at det ikkje vil vere mogeleg å bestille tilgang til YT1 til den 29.januar.

ID-porten - hastevedlikehald 22.01

Det vert gjennomført hastevedlikehald i ID-porten 22.01 kl. 23:00. Det vert ein kort periode med ustabilitet i ID-porten i samband med vedlikehaldet.

ID-porten - vedlikehald i VER2 - 22.01

Oppgradering av OpenAM i ID-porten vert oppdatert i VER2 onsdag 22.januar kl. 08:00-16:00. Dette kan føre til ustabilitet i ID-porten i VER2 i tidsrommet.

ID-porten - produksjonssetting - 28.01

Tysdag 28.januar kl. 00:30-03:00 vert det produksjonssetting i ID-porten OIDC. Det kan bli periodar med nedetid og ustabilitet i tidsrommet. Kort oppsummert omhandlar releasen deploy av mf-gateway, endringar og bugfix i KRR-oppslagstjenesten-rest, Min profil og eIDAS proxy-endringar.

Forlenget vedlikeholdsvindu for ID-porten og KRR

Vedlikeholdsarbeidet med med ID-porten og KRR er noe forsinket, og det påregnes at det ikke er avsluttet før 05:30. Det vil dermed være ustabilitet og nedetid i løsningene frem til det.

ID-porten - Vedlikehold 10.12 kl 00:30

ID-porten OIDC-leveranse den 10.desember kl.00:30-01:00. Det kan bli periodar med ustabilitet i tidsrommet. Leveransen gjeld betring av ytelse.

ID-porten - BankID vedlikehald 30.10

Det vert vedlikehald for nettsentrisk BankID og BankID på mobil fra 00:00-01:00 den 30.oktober. Det er venta 10 minuttar nedetid ti tidsrommet, i samband med vedlikehaldet.

ID-porten OIDC - produksjonssetting

3. oktober kl. 00:30 - 01:00 er det en produksjonssetting som vil medføre ustabilitet på KRR rest-API-et og OpenID Connect-tjenestene i ID-porten.

ID-porten - hending i OIDC-integrasjonar

Det var avdekka ei alvorleg hending (B) for ID-porten. Hendinga var avgrensa til OIDC-integrasjonar og funksjonalitet for single-logout og er no løyst.

ID-porten - produksjonssetting

En ny versjon av OpenID connect i ID-porten blir produksjonssatt 27.08.2019 kl. 00:30. Dette kan føre til noe nedetid i tidsrommet 00:30 - 01:30.

ID-porten - BankID vedlikehald 14.08

BankID gjennomfører vedlikehald for nettsentrisk BankID den 14.08 i tidsrommet 00:00-00:10. Det vil ikkje vere muleg å logge inn med BankID i perioden. BankID på mobil er ikkje påverka av vedlikehaldet og brukarane kan logge inn som normalt.

ID-porten - prodsetting

Det blir prodsetting av OIDC-provider i natt (12.06.2019) kl. 00:30. Dette kan medføre noe ustabilitet i OIDC-provider mellom 00:30 - 01:30.

ID-porten - stabil drift

ID-porten er tilbake i stabil drift etter ustabilitet i natt på grunn av svært høy trafikk i løsningen.

ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret

Onsdag 3. og torsdag 4. april er det frys på nye integrasjonar i ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det vil si at det ikke vil bli lagt inn nye tjenester i test- eller produksjonsmiljø disse dagene. Dette er i samband med utlegging av skattemelding og høg trafikk.

ID-porten - ytelsestest med høg last

17. mars og 19. mars vil det bli køyrt nokre testar med høg last i produksjon. Begge testene starter kl 23:00 og varer ca 90 minutter.

ID-Porten

Problem med innlogging med BankID på ID-porten Problem oppstod 20.30 Problem løst 23.35

ID-porten - vedlikehold på SMS-plattform

13.03.2019 kl. 23:00 - 14.03.2019 kl. 01:00 blir det gjennomført et planlagt vedlikehold på SMS-plattform. Dette kan føre til at MinID kan bli utilgjengelig i korte perioder.

ID-porten - ytelsestest med høg last

3. mars kl. 23:00 - 00:30 vil det bli køyrt nokre testar med høg last i produksjon. Det er testar som blir gjort saman med nokre av våre tenesteeigarar i førebuing til utlegging av skattemelding. Testen skal i liten grad påvirke andre tenester, men kan føre til litt lengre svartider i ID-porten.