ID-porten

Hendinga er løyst. ID-porten var ustabil i tidsrommet 14:34 - 15:20 den 27.mai. Hendinga er kategorisert som B-alvorleg.

Ikon - status grønn - hendelse løst
Publisert: 27. Mai 2020, Sist endret: 11. jun 2020

Omlag 50% av brukarane som skulle logge inn i tidsrommet opplevde ID-porten som utilgjengeleg og ustabil. Det vart lagt ut driftsmelding i ID-porten for å infomere sluttbrukar om problema.

Les rapport frå hendinga.

Deldette