ID-porten - Buypass vedlikehold 12.11

Buypass gjennomfører systemvedlikehold i produksjon den 12.11 i tidsrommet 05:00-06:00. Tjenesten kan oppleves ustabil i perioden.

Publisert: 29. okt 2019, Sist endret: 11. nov 2019

Deldette