ID-porten - hastevedlikehald 22.01

Det vert gjennomført hastevedlikehald i ID-porten 22.01 kl. 23:00. Det vert ein kort periode med ustabilitet i ID-porten i samband med vedlikehaldet.

Publisert: 22. Jan 2020, Sist endret: 22. Jan 2020

Deldette