ID-Porten, KRR, Digipost, eSignering, ELMA(SMP) - Hendelse

Hendinga er retta. Felleskomponentane ID-Porten, Kontakt og Reservaasjonsregisteret, Digipost, eSignering og ELMA var i perioden 15:30-15:52 utilgjenglege.

Publisert: 18. Apr 2019, Sist endret: 28. jun 2019

Felleskomponentane ID-Porten, Kontakt og Reservaasjonsregisteret, Digipost, eSignering og ELMA er utilgjengleg.

Start:
15:30, 18.04.2019.

Slutt:
15:52, 18.04.2019

Deldette