ID-porten, KRR og Maskinporten

Arbeidet med utfasing av CBC-baserte ciphers i TLS påbyrjast i løpet av juni. Dette vil skje gradvis og startar i verifikasjonsmiljø, før utrulling til produksjon i haust.

Ikon - varsel om vedlikehold
Publisert: 11. jun 2020, Sist endret: 30. jun 2020

Bakgrunn for utfasing

På grunn av svakheiter i CBC-baserte ciphers fjernar vi desse frå ID-porten, kontakt- og reservasjonsregisteret og Maskinporten.

Slik vil det foregå

Utfasinga skjer gradvis og startar med verifikasjonsmiljø før sommaren og på ulike tidspunkt for ulike tenester. Når me har meir kunnskap om kor omfattande dette blir, vil utrulling til produksjon bli gjort utover hausten.

Me kjem tilbake med meir informasjon. 

Deldette