ID-porten - varsel om vedlikehold

Buypass utfører systemvedlikehold i Produksjon fra tirsdag 19.02.2019 kl 03:00 til kl 06:00.

Publisert: 06. Feb 2019, Sist endret: 28. jun 2019

Buypass sine tjenester kan oppleves ustabile i perioden. Ingen funksjonalitet skal endres.

Deldette