ID-porten - vedlikehald i YT1 - 29.01

YT1 vert oppgradert til ny OpenAM den 29.januar. Vedlikehaldet vil medføre nedetid i YT1 mellom kl. 08:00-16:00. Dette betyr at det ikkje vil vere mogeleg å bestille tilgang til YT1 til den 29.januar.

Publisert: 27. Jan 2020, Sist endret: 27. Jan 2020

Deldette