Utført - eInnsyn - Reindeksering av søkeindeks torsdag 30. april

Vi starter reindekseringen av data i løsningen kl. 17:00.  Søk og bestilling vil fungere som normal mens dette pågår. 

Publisert: 30. Apr 2020, Sist endret: 06. Mai 2020

Vi starter reindekseringen av data i løsningen kl. 17:00.  Det er forventet at jobben vil ta noe tid.  Alle leveringer av nye dokument/ journalposter som skjer etter at jobben starte kl. 17:00 vil ikke bli synlige i løsningen før mandag 4. mai

Søk og bestilling vil fungere som normal mens dette pågår. 

Reindeksering ble utført som planlagt 1-3. mai. Det oppstod mindre problemer ved re indeksering av Statens vegvesen som forventes løst innen arbeidsdagen 04. mai 2020. 

Problemer med reindeksering av Statens vegvesen ble løst onsdag 6. mai. kl 10.00.  

 

 

Deldette