Driftsmeldinger

Her publiseres varsel og driftsmeldinger som berører Difis fellesløsninger.

eFormidling - oppdatering av integrasjonspunkt

Etter oppgradering til nytt integrasjonspunkt har det oppstått feil ved import til sak-arkivsystem for de som bruker DPF i eFormidling. Dette er det kommet en fiks på nå.

ID-porten OIDC - produksjonssetting

3. oktober kl. 00:30 - 01:00 er det en produksjonssetting som vil medføre ustabilitet på KRR rest-API-et og OpenID Connect-tjenestene i ID-porten.

eFormidling/eInnsyn - forsinkelse på meldinger og innsynskrav

Problemet er nå løst. Det ble oppdaget en feil i en ekstern tjeneste som påvirket meldinger i eFormidling og eInnsyn. En "workaround" ble gjort for å få tjenestene i gang igjen. En konsekvens av dette var at DPV og DPF meldinger ikke kunne sendes gjennom eFormidling.

ID-porten - hending i OIDC-integrasjonar

Det var avdekka ei alvorleg hending (B) for ID-porten. Hendinga var avgrensa til OIDC-integrasjonar og funksjonalitet for single-logout og er no løyst.

eInnsyn - hendelse - problemer med visning

Problemer med visning i eInnsyn er løst. Feilen gjorde det nødvendig å gå tilbake til "backup" av data gjort natt til 3. september. Konsekvensen av dette er at virksomheter som overførte data til eInnsyn 3 september må laste opp data på nytt.

Sider

Kontakt