Driftsmeldinger

Her publiseres varsel og driftsmeldinger som digitale fellesløsninger.

Les hendelsesrapporter fra avsluttede hendelser. 

Løst - hendelse eSignering

Det var problem i eSignering pnsdag 13.05.2020 i perioden 14:30-15:50. Det førte til at det ble problem med ca. 25% av signeringene i denne perioden.

Digital postkasse - vedlikehold 19. mai

Natt til tysdag 19. mai vil e-Boks gjennomføre vedlikehold. Vedlikeholdet brukes til stabilisering av løsningen, samt til å flytte enkelte funksjoner. Dette vil foregå i tidsrommet 01:00 - 03:00.

KRR - vedlikehold 19.mai

Natt til tysdag 19.mai vil TLS 1.0 og TLS 1.1 bli skrudd av for oppslagstenesta. Dette vert gjort løpet av tidsrommet 00:30-05:00.

ID-porten - vedlikehald 6.mai kl. 06:00

Skifte hardware på lastbalanserer i ID-porten. Vedlikeholdet vert gjennomført kl. 06.00 den 6.mai. Det er ikkje venta ustabilitet eller nedetid i samband med vedlikehaldet

Sider

Kontakt