Digital postkasse til innbyggere

Digital kommunikasjon skal være hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsliv. Difi har lansert løsninger som vil hjelpe offentlige virksomheter å kommunisere digitalt med sine brukere.

Digital postkasse til innbyggere

For å gjøre det enkelt for forvaltningen å kommunisere digitalt, har Difi etablert en sikker digital postkasse for innbyggerne. Innbygger velger selv postkasse for å motta digital post fra det offentlige, blant markedsaktørene Posten og e-Boks.

Løsningen er egnet for å sende taushetsbelagt og annen beskyttelsesverdig informasjon. Digital post som sendes gjennom denne løsningen vil være kryptert frem til postkassen, og innbygger logger seg inn via ID-porten. Den enkelte virksomhet må i henhold til regelverket om behandling av personopplysninger gjennomføre en risiko- og sårbarhetsvurdering før sikker digital postkasse tas i bruk, på samme måte som for andre løsninger. Utskrift og forsendelse er en del av tjenesten, slik at virksomhetene kan ekspedere både digital post og papirpost til innbyggerne i samme kanal.

Aktuelt

Digital postkasse - frukostseminar 29. august.

Difi holdt, i samarbeid med postkasseleverandørane, frukostseminar om Digital postkasse for dei største kundane 29. august. Her kan du sjå seminaret i sin heilheit og presentasjonane som vart holdt.