Informasjon om digital postkasse til innbyggere

Her finner du informasjon om postkassen for forvaltningen og forvaltningens samarbeidsparter.

Publisert: 11. Mai 2018, Sist endret: 02. okt 2018

Offentlige virksomheter forholder seg til Difi, som forvalter løsningen og avtalene med de kommersielle leverandørene. Utskrift og forsendelse er en del av løsningen, og kan benyttes av de virksomhetene som ønsker det. Dermed kan man ekspedere både digital post og papirpost til innbyggerne i samme kanal.

Hva koster det å sende i digital postkasse?

Her er en overikt over priser for avsendervirksomhetene ved bruk av digital postkasse. Prisliste.

Innbyggers valg - frivillig for innbygger

Det er frivillig for innbygger å ha en digital postkasse. Innbygger kan velge enten e-Boks eller Digipost for å motta digital post fra det offentlige. Når et digitalt brev sendes gjennom løsningen, vil posten rutes til riktig sted via en meldingsformidler uten at avsender trenger å ha noe forhold til de kommersielle leverandørene av digitale postkasser.

Digital postkasse - egnet for å sende taushetsbelagt og annen beskyttelsesverdig informasjon

Løsningen er egnet for å sende taushetsbelagt og annen beskyttelsesverdig informasjon. Den digitale posten sendes og lagres kryptert i innbyggers postkasse. Innbyggerne må bruke ID-porten til innlogging for å lese sin digitale post fra offentlig sektor. Den enkelte virksomhet må i henhold til regelverket om behandling av personopplysninger gjennomføre en risiko- og sårbarhetsvurdering før digital postkasse tas i bruk, på samme måte som for andre IKT-løsninger.

For leverandører til offentlige virksomheter - mulighet til å integrere seg mot løsningen

Den digitale postkassen og kontakt- og reservasjonsregisteret kan kun brukes av offentlige virksomheter. Private leverandører har imidlertid mulighet til å integrere seg mot disse to komponentene på vegne av en offentlig virksomhet. Private leverandører som ønsker å tilby en integrasjon gjennom et fagsystem kan benytte seg av klientbiblioteker Difi har fått utviklet.

For å kunne gjøre en integrasjon på vegne av en offentlig virksomhet må bruksvilkår for underleverandører aksepteres, og det må være inngått en databehandleravtale med virksomheten man operer på vegne av. Bruksvilkårene er tilgjengelig her på samarbeidsportalen, og aksepteres av en bemyndiget representant for virksomheten.

Dersom en leverandør ønsker å tilby integrasjon til offentlige kunder kan dere benytte dere av kodebiblioteker Difi har fått utviklet. Det er laget i både java og .net, og kan brukes fritt. Disse er tilgjengelig via begrep.difi.no.

Testing skal skje i nært samarbeid med Difi.

Tjeneste for utskrift- og forsendelse, for de virksomhetene som ønsker det 

Difi tilbyr løsning for utskrift- og forsendelse som en opsjon for de virksomhetene som ønsker det.

Det innebærer at alt av post til innbyggere kan sendes samme sted, også det som skal på papir i posten. Også det som sendes til utskrift- og forsendelsestjenesten sendes kryptert gjennom løsningen.

Dette er en opsjon som offentlige virksomheter kan benytte som en del av postkasse-løsningen. For mer informasjon om priser, ta kontakt med Difi eller logg inn på samarbeidsportalen. NB! For å kunne logge inn på samarbeidsportalen må bruksvilkår være akseptert av en bemyndiget representant for virksomheten.

Samordning med KS SvarUT

Digital postkasse til innbyggere er en felles løsning som kan brukes av både stat og kommune. Kommunene har i lang tid formidlet digital post til innbyggere og virksomheter gjennom SvarUt. SvarUt er nå knyttet til den felles offentlige løsningen for Digital postkasse til innbyggere, slik at SvarUT kan videresende post til e-Boks og Digipost. Les mer her for mer informasjon om hvordan din kommune aktiverer tilkoplingen til Difis løsning via SvarUT.

Det er også mulig for kommunene å ta i bruk den digitale postkassen direkte. Ta kontakt med Difi på idporten@difi.no for mer informasjon.

Næringslivspost

I Digitaliseringsrundskrivet av 26. august 2014 står det at Altinn skal "benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende." Dette omfatter også frivillige organisasjoner. Altinn er ansvarlig for prosjektet med digital post til næringslivet, og kan kontaktes ved spørsmål.

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*