1. Forberedelser

Før din virksomhet kan begynne å sende digital post til innbyggerne er det noen forberedelser som må gjøres.

Publisert: 02. Mai 2018, Sist endret: 16. sep 2020

1. Velg integrasjonsalternativ

Det finnes i hovedsak tre måter å knytte seg til postkassen på. Det er ved å utvikle integrasjon selv, benytte integrasjonspunkt for eFormidling eller ved å kjøpe en ferdig utviklet modul til et standard fagsystem eller sak-/arkivsystem. Hvilken måte din virksomhet skal ta løsningen i bruk på, har betydning for den jobben som skal gjøres.

  • Bestille modulen fra en leverandør

Alle de tre største leverandørene av sak-/arkivsystem (Acos, Sikri og TietoEvry) tilbyr integrasjonsmoduler. Dersom din virksomhet benytter en annen leverandør, eller skal ha tilknytning via et annet type system, ta kontakt med den aktuelle leverandøren for å høre hva de kan tilby av integrasjoner.

  • Benytte integrasjonspunkt for eFormidling

Dersom din virksomhet har et mer sammensatt behov, bør man vurdere å ta i bruk integrasjonspunkt for eFormidling (/felleslosninger/eformidling/dokumentasjon). Eksempler på sammensatt behov er kommunikasjon med flere mottakertyper (innbygger, andre offentlige og private virksomheter), behov for å kunne motta meldinger eller at det er flere forskjellige fagsystemer som blir benyttet i kommunikasjonen. Ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet for mer informasjon

  • Utvikle integrasjon selv

Dersom din virksomhet ønsker å utvikle en egen integrasjon, finnes det ulike alternativer dere kan benytte dere av.

2. Kontakt Digitaliseringsdirektoratet forvaltning

Digitaliseringsdirektoratet har behov for noe informasjon før produksjonssetting. Vi ber om at dere legger inn opplysninger og sender de inn til Digitaliseringsdirektoratet .

Digital post - skjema for innhenting av opplysninger.

I forbindelse med tilkoblingen til digital postkasse kommer vi til å innhente og registrere følgende informasjon:

  • Navn på virksomheten slik det skal vises for innbygger blir hentet fra enhetsregisteret
  • Logo i SVG format (vil hentes fra deres nettside, wikipedia eller vil bli spesielt etterspurt dersom vi ikke finner denne)
  • E-post adresse og telefonnummer hentes fra deres nettsider.

3. Aksepter bruksvilkår

Digitaliseringsdirektoratets bruksvilkår må aksepteres før dere tar løsningen i bruk. Det er laget generelle bruksvilkår for Digitaliseringsdirektoratets felleskomponenter og spesielle bruksvilkår for kontakt- og reservasjonsregisteret og digital postkasse til innbyggere.

Du kan lese bruksvilkårene her på samarbeidsportalen. Bruksvilkårene må aksepteres av en bemyndiget representant for din virksomhet, og gjøres ved å logge inn på den lukkede delen av samarbeidsportalen. Den som skal akseptere vilkårene må autentisere seg ved bruk av ID-porten.

 

4. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Hver enkelt virksomhet skal gjennomføre en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) før dere tar i bruk løsningen. Det innebærer at dere gjør selvstendige vurderinger av sikkerheten i løsningen opp mot det dere skal bruke løsningen til, samt eventuelle tiltak, jf. personopplysningsloven § 1, jf. personvernforordningen art. 32. Digitaliseringsdirektoratet har laget en mal for risiko- og sårbarhetsanalyse.

5. Bestill virksomhetssertifikat

For å sikre trafikken mellom virksomhetens IT-systemer og Digitaliseringsdirektoratets felleskomponenter må datatrafikken over internett sikres med et virksomhetssertifikat.

  1. Dere må ha et virksomhetssertifikat for bruk i produksjon.

  2. Dere må ha et test virksomhetssertifikat for bruk i test.

Dersom dere skal bruke en databehandler som signerer og sender post på vegne av dere, er det denne som må anskaffe virksomhetssertifikat.

Sertifikatet skal installeres i driftsmiljøet, så det er viktig at det er gode rutiner for å håndtere, overlevere og transportere virksomhetssertifikatet trygt fra den som bestiller til deres driftsmiljø.

Virksomhetssertifikat kan bestilles fra enten Buypass eller Commfides:

Følg bestillingsprosessen hos leverandørene. Prosessen krever signering fra en som er autorisert signerer for virksomheten, eller en som denne personen har delegert til. Leverandøren av sertifikatene veileder underveis. Ta kontakt med Buypass/Commfides for bistand.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*