eFormidling

eFormidling er et konsept for sikker og effektiv meldingsutveksling i offentlig sektor. eFormidling tilrettelegger for samspill på tvers av offentlig sektor.

Digitaliseringsdirektoratet har utviklet integrasjonspunktet for eFormidling, som er en løsning som bidrar til en mer sikker, samordnet og effektiv meldingsutveksling. Arkitekturen som ligger til grunn i eFormidling vil gjøre det enkelt å ta i bruk CEF-eDelivery for meldingsutveksling.

eFormidling gjør det mulig å kommunisere med virksomheter og innbyggere på en enkel og sikker måte, uten å måtte ta hensyn til om mottakeren er en privat eller offentlig virksomhet.

 
 

Hva koster eFormidling

Det er gratis å ta i bruk eFormidling. Kunden dekker egne kostnader for eget arbeid i samband med integrasjon mot eFormidling.

Kostnader ved sending av meldinger:

  • DPO-sendinger er kostnadsfri
  • Det er kostnader ved bruk av de andre meldingsformidlerene (DPV, DPF og DPI).

Slik fungerer eFormidling

 
 

Statlige virksomheter er i ferd med å ta i bruk eFormidling for å sende post elektronisk, til virksomheter og innbyggere. Virksomheter vil motta posten i sin valgte kanal for elektronisk mottak. Det betyr at statlige virksomheter som bruker eFormidling vil få post direkte i sitt sak/arkivsystem, det samme gjelder kommuner som benytter tjenesten SvarInn hos KS. Øvrige virksomheter mottar sin post i meldingsboksen i Altinn.

Varsel om mottatt post i Altinn

Virksomheter som får sin post i Altinn vil få et varsel om mottatt post. Varselet blir sendt til oppgitt varslingspunkt hos virksomheten, som oftest er dette daglig leder i virksomheten.

Roller og rettigheter i Altinn

Når ansatt skal lese meldinger som kommer til selskap/etat så må de få delegert rollen post/ arkiv. Beskrivelse på delegering finner du her:

Mottak av post gjennom SvarUT

På KS sine nettsider finner dere god informasjon om hvordan du mottar post gjennom SvarUT.

Hva er integrasjonspunktet?

Integrasjonspunktet blir brukt til å utveksle meldinger fra en offentlig virksomhet, gjennom en formidlingstjeneste, og til mottakeren. Mottakeren kan være en annen offentlig virksomhet, en privat virksomhet, kommune eller innbygger. 

Riktig post til riktig mottaker

I henhold til Bruksvilkår for Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger, er kunden selv ansvarlig for risikovurdering av egen bruk av løsningen. Dersom det er personopplysninger som behandles skal virksomheten gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse, slik personopplysningsforskriften paragraf 2-4 setter krav om.

For å sikre at posten kommer riktig person i hende, må roller og rettigheter i Altinn være korrekt satt opp. Hver enkelt virksomhet er ansvarlig for å sette opp rettigheter og roller i Altinn. 

Det er viktig at riktig post kommer frem til riktig mottaker. Digitaliseringsdirektoratet, Altinn og KS vil jobbe sammen for å informere våre kunder om hvordan roller og rettigheter settes i Altinn, og om hvilke grep dere bør gjøre for å sikre god tilgangsstyring av post.  

Felles uttalelse fra Digitaliseringsdirektoratet, Altinn og KS om tilgangsstyring i Altinn

Les mer om roller og rettigheter i Altinn.

Hvordan gi rettigheter til andre i Altinn

Dersom dere trenger hjelp eller har spørsmål om rettigheter og roller i Altinn, kontakt support@altinn.no eller 75 00 60 00.

 

Aktuelt

Oppdatert statistikk for fellesløsningene

Statistikken for mai er nå oppdatert for fellesløsningene. Kommunekartet er oppdatert, og du vil nå finne oppdatert informasjon om andelen digitale postkasser i din nye kommune.

Ny versjon av bruksvilkårene

Det er i dag lagt ut ny versjon av noen av bruksvilkårene. Dette gjelder bruksvilkår for Digdirs fellesløsninger, bruksvilkår for leverandører og bruksvilkår for private kunder i maskinporten.

Nytt direktorat - nytt e-postdomene

Får du autosvar om at e-posten til oss ikke kan leveres? Videresending av e-post til gammelt domene er nå opphørt, og du må derfor sende e-posten til servicedesk@digdir.no for at vi skal kunne motta den.

Leveranseplanar for 2020

Her finn du ei oversikt over leveranseplanane for våre digitale fellesløysingar i 2020

Julekalender - vinnere

Vinneren av hovedpremien, Airpods Pro, ble Nicolay Stephansen. Gratulerer!

Digitaliseringsministeren på besøk på standen under eKommune.

Felles front på eKommune 2019

På KS-konferansen eKommune under "Difi + Altinn = Digitaliseringsdirektoratet 2020" viser vi sammen hvordan det nye direktoratet skal bidra til bedre og mer tilgjengelige kommunale tjenester.

eFormidling og eInnsyn - viktig endring i brannmuråpninger

eFormidling ble 11. desember flyttet til nytt driftsmiljø. Dette betinger at integrasjonspunktet (eFormidling) må ha brannmuråpning for trafikk mot de nye IP-adressene. Vi ser at enkelte virksomheter ikke har gjort dette. Disse virksomhetene kan nå hverken motta eller sende meldinger gjennom eFormidling.

Bilde fra ideathon - gruppe med deltakere

Vil gjøre det enklere å være ny i Norge

Innovation@Altinn og Difi arrangerte Ideathon der temaet var «Ny i Norge». Målet for Ideathonet var å involvere, engasjere og få innsikt i markedets behov, som det offentlige skal legge til grunn for tverggående tjenester på dette feltet.

Vellykket brukerråd på Lillehammer

Brukerrådet for fellesløsningene ble arrangert 4. og 5. september på Scandic Lillehammer. Årets brukerråd inkluderte også brukerforum for eInnsyn.

eFormidling - ustabilitet 13 - 15. juli

Det var ustabilitet i eFormidling i tidsrommet lørdag 13. juli til mandag 15. juli kl 10:00. Meldinger som ble sendt gjennom løsningen i den perioden er nå levert.

eFormidling/eInnsyn - Viktig endring

I samband med nytt grensesnitt for eFormidling og eInnsyn må alle installere Integrasjonspunktet og eInnsyns-klienten på nytt mandag 23. september. Det vert også endringar i samband med ny driftsplattform hjå leverandør 1. og 29. november.

eFormidling - Ny versjon 1.7.94 av integrasjonspunktet

Difi har ny versjon 1.7.94 av integrasjonspunktet tilgjengelig for nedlasting. Det er svært viktig at alle integrasjonspunkt blir oppdatert til denne versjonen. Siste frist for oppgradering er torsdag 31. januar.

eFormidling - Ny versjon 1.7.94 av integrasjonspunktet

Difi har ny versjon 1.7.94 av integrasjonspunktet tilgjengelig for nedlasting. Det er svært viktig at alle integrasjonspunkt blir oppdatert til denne versjonen. Siste frist for oppgradering er torsdag 31. januar.

Julehilsen fra Difi

Difi vil få ønske alle våre kunder og leverandører en riktig god jul og godt nytt år! Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og innholdsrikt år, og til å fortsette det gode samarbeidet med dere i 2019.

Bruksvilkår for fellesløsninger - presisering av hendelseshåndtering og databehandleravtale

Det er foretatt noen presiseringer i bruksvilkårene for fellesløsningene som vil være gjeldende fra 01.01.2019. Dette er en presisering av punkt 1.5.5 Prioritering av hendelser etter alvorlighetsgrad og en oppdatering av databehandleravtalen, punkt 6.7 Behandling av personopplysninger (databehandleravtale) og 1.7 Generelt om personopplysninger (databehandleravtale).