eFormidling

eFormidling er et konsept for sikker og effektiv meldingsutveksling i offentlig sektor. eFormidling vil tilrettelegge for videre samspill på tvers av offentlig sektor.

Difi har utviklet integrasjonspunktet for eFormidling, som er en løsning som bidrar til en mer sikker, samordnet og effektiv meldingsutveksling, primært i offentlig sektor. Arkitekturen som ligger til grunn i eFormidling vil gjøre det enkelt å ta i bruk CEF-eDelivery for meldingsutveksling. Løsningen er i produksjon og er allerede tatt i bruk av flere virksomheter.

Kort fortalt gjør eFormidling det mulig å kommunisere med virksomheter (etterhvert også innbyggere) på en enkel og sikker måte, uten å måtte ta hensyn til om mottakeren er en privat eller offentlig virksomhet.

Slik fungerer eFormidling


(Trykk på bildet for større visning.)

Illustrasjonen over viser hvordan en melding i eFormidling blir forflyttet fra sak/arkivsystemet eller et annet fagsystem i din virksomhet, gjennom integrasjonspunktet, via en meldingsformidler, og gjort tilgjengelig for mottaker. Mottakeren vil få meldingen enten gjennom sitt sak/arkivsystem eller i virksomheten sin meldingsboks i Altinn. På sikt vil du også kunne sende til innbyggers digitale postkasse, Digipost eller eBoks.

DPO = Digital post offentlig virksomhet - meldinger mellom offentlige virksomheter som bruker integrasjonspunktet

DPV = Digital post til virksomhet - meldinger til en virksomhets postboks hos Altinn

DPF = Digital post til FIKS meldingsformidler - meldinger til kommuner og andre virksomheter som bruker FIKS meldingsformidler

DPI = Digital post til innbygger - meldinger sendt til innbyggers digitale postkasse (ikke tilgjengelig via eFormidling pr. i dag)
 

​​​​​​A - Avsender av meldinger

•Til venstre ser du «huset» som representerer din virksomhet. Her har du et sak-/arkiv system og flere fagsystemer.

•I «døråpningen» ligger det lokale integrasjonspunktet installert. Ansvar for drift av lokalt integrasjonspunkt ligger hos virksomheten.

 

B - Infrastruktur - slik sendes meldinger i eFormidling

• Integrasjonspunktet gjør adresseoppslag, ut fra organisasjonsnummer (eventuelt fødselsnummer).

•Ulike meldingsformidlere benyttes, avhengig av mottakeren.

DPO og DPF har piler i begge retninger i illustrasjonen over. Dette kaller vi toveis kommunikasjon, altså kan mottaker også besvare meldingen.

 

C - Mottaker av meldinger

•Dere kan sende til alle som har et organisasjonsnummer som er registrert i enhetsregisteret. Mottaker kan dermed være en statlig eller privat virksomhet, frivillig organisasjon, kommune eller fylkeskommune.

•Pr. i dag er det ikke mulig å sende til innbygger via eFormidling (for andre enn pilotvirksomheter). For å sende til innbygger gjør integrasjonspunktet adresseoppslag basert på fødselsnummer.

 

Algoritmen for hvordan meldinger sendes til riktig mottaker er slik:​​​​​​

1. Har mottakeren lagt til rette for eFormidling DPO?
Ja -->  melding sendes via DPO. Nei --> se punkt 2 nedenfor.

2. Har mottakeren lagt til rette for SvarInn (DPF)
Ja --> melding sendes via DPF. Nei --> se punkt 3.

3. Har mottaker verken lagt til rette for eFormidling via DPO eller DPF sendes meldingen via DPV og mottaker får varsel om mottatt melding i Altinn meldingsboks.

 

Les mer om hvordan din virksomhet kan ta i bruk eFormidling 

Hva er integrasjonspunktet?

Integrasjonspunktet blir brukt til å utveksle meldinger fra en offentlig virksomhet, gjennom en formidlingstjeneste, og til mottakeren. Mottakeren kan være en annen offentlig virksomhet, en privat virksomhet eller en kommune. 

Slik tar du i mot post sendt via eFormidling

Statlige virksomheter er i ferd med å ta i bruk eFormidling for å sende post elektronisk, først til virksomheter og etter hvert til innbyggere. Virksomheter vil motta posten i sin valgte kanal for elektronisk mottak. Det betyr at statlige virksomheter som bruker eFormidling vil få post direkte i sitt sak/arkivsystem, det samme gjelder kommuner som benytter tjenesten SvarInn hos KS. Øvrige virksomheter mottar sin post i meldingsboksen i Altinn.

Varsel om mottatt post i Altinn

Virksomheter som får sin post i Altinn vil få et varsel om mottatt post. Varselet blir sendt til oppgitt varslingspunkt hos virksomheten, som oftest er dette daglig leder i virksomheten.

Roller og rettigheter i Altinn

Når ansatt skal lese meldinger som kommer til selskap/etat så må de få delegert rollen post/ arkiv. Beskrivelse på delegering finner du her:

På sidene som er lenket til over finner dere kontaktinformasjon til Altinn servicedesk, dersom dere trenger hjelp eller har spørsmål om rettigheter og roller i Altinn.

Mottak av post gjennom SvarUT

På KS sine nettsider finner dere god informasjon om hvordan du mottar post gjennom SvarUT.

Virksomheter som har tilgang til eFormidling

 • Alle fylkesmennene
 • Arkivverket
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (dss)
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og ikt
 • Diskrimineringsnemnda
 • Forsvaret
 • Haraldsplass diakonale sykehus as
 • Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus as
 • Helse Bergen HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Vest ikt as
 • Helse Vest RHF
 • Husbanken
 • Klagenemndssekretariatet (kns)
 • Kommunal- og moderniserings- departementet
 • Konkurransetilsynet
 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Nasjonal ikt HF
 • Nks Jæren distriktspsykiatriske senter as
 • Nks Olaviken alderspsykiatriske sykehus as
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norsk akkreditering
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sjukehusapoteka vest HF
 • Solli sykehus as
 • Statens jernbanetilsyn
 • Statens kartverk
 • Statens Sivilrettsforvaltning
 • Tolletaten
 • Universitetet i Bergen
 • Utdanningsdirektoratet
 • Vegtilsynetv

Riktig post til riktig mottaker

I henhold til spesielle bruksvilkår for integrasjonspunktet for eFormidling, kap. 2.2 er kunden selv ansvarlig for risikovurdering av egen bruk av løsningen. Dersom det er personopplysninger som behandles skal virksomheten gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse, slik personopplysningsforskriften paragraf 2-4 setter krav om.

For å sikre at posten kommer riktig person i hende, må roller og rettigheter i Altinn være korrekt satt opp. Hver enkelt virksomhet er ansvarlig for å sette opp rettigheter og roller i Altinn. 

Det er viktig at riktig post kommer frem til riktig mottaker. Difi, Altinn og KS vil jobbe sammen for å informere våre kunder om hvordan roller og rettigheter settes i Altinn, og om hvilke grep dere bør gjøre for å sikre god tilgangsstyring av post.  

Les mer om roller og rettigheter i Altinn.

Roller og rettigheter i Altinn

Når ansatt skal lese meldinger som kommer til selskap/etat så må de få delegert rollen post/ arkiv. Beskrivelse på delegering finner du her:

På sidene som er lenket til over finner dere kontaktinformasjon til Altinn servicedesk, dersom dere trenger hjelp eller har spørsmål om rettigheter og roller i Altinn.

 

Aktuelt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*