Dokumentasjon

Nedenfor finner du lenker til sentral dokumentasjon knyttet til eFormidling.

Publisert: 22. Jan 2018, Sist endret: 17. okt 2020

Begreper

Det brukes enkelte begreper og forkortelser i dokumentasjon rundt eFormidling.

Tjenester:

 • BCP - Business Certificat Provider - VirkCert 2.0
 • BestEdu - Tjeneste for meldingsformidling mellom offentlige virksomheter. Mer informasjon her.
 • DPE - Digital post til eInnsyn - meldinger for publisering av journaler og møtedata til eInnsyn, samt innsynsbegjæringer
 • DPF - Digital post til FIKS meldingsformidler - Meldinger til kommuner og andre virksomheter som bruker FIKS meldingsformidler
 • DPI - Digital post til inbygger - meldinger sendt til innbyggers digitale postkasse
 • DPO - Digital post offentlig - meldinger mellom offentlige virksomheter som bruker integrasjonspunket
 • DPV - Digital post til virksomhet - Meldinger til en virksomhets postboks hos AltInn
 • FIKS Meldingsformidler - Løsning som formidler meldinger mellom avsender og mottaker
 • MXA - Message Ecxchage AltInn - Løsning fra Patentstyret og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for kommunikasjon med Altinn. Mer informasjon her.
 • NextMove - Neste generasjons grensesnitt for meldingsutveksling fra det offentlige.
 • SR - ServiceRegistry - Oppslagstjeneste brukt av integrasjonspunktet for adressering av meldinger
 • SvarUt - Tjenste for utgående post til FIKS
 • SvarInn - Benyttes for inngående post fra FIKS
 • VirkCert - Tjenste for distribusjon av offentlig nøkkel til virksomhetssertifikat

Standarder:

 • ASiC - Associated Signature Container - Pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid
 • OIDC - OpenId Connect
 • PKI - Public key infrastructure - Rammeverk for utstedelse, administrasjon og bruk av digitale sertifikater over datanettverk
 • SBD - Standard Business Document - GS1 standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en B2B kontekst

 

 

Deldette