Virksomheter har behov for å kommunisere med andre virksomheter og innbyggere. eFormidling løser dette behovet på en enkel og sikker måte. Kommunikasjon med innbyggere gjennom eFormidling vil bli tilgjengelig etterhvert. For å komme i gang følger dere den stegvise instruksjonen over.

Ta i bruk eFormidling - hvem gjør hva?

Vi har samlet alle aktiviteter fordelt på dere som kunde, Difi og leverandører på siden "eFormidling - hvem gjør hva?". Siden er et supplement til den stegvise beskrivelsen av hvordan dere kan ta i bruk eFormidling. 

 

 

Publisert: 22. Jan 2018, Sist endret: 31. aug 2018