1. Forberedelser

Publisert: 07. Mai 2018, Sist endret: 24. okt 2019

 

Det anbefales å lese igjennom alle tre stega før ein setter i gang arbeidet.

Difi er kontaktpunktet for alle statlige virksomheter og koordinerer med Altinn og KS. 

Kontakt Difi

Fyll ut skjema og komme i gang med en gang! Dersom du er usikker eller har spørsmål kan du sende en e-post til idporten@difi.no,  så hjelper vi deg i gang.

Planlegging og ressurser

Hvem vil dere utveksle dokumenter og elektroniske data med i fremtiden? Skal dere sende til offentlige virksomheter, virksomheter, kommuner, innbyggere eller alle? Vi anbefaler dere å ta i bruk alle tjenestene. Da slipper dere å ta hensyn til hvem mottakeren er.

Avklar hvilke roller internt hos deg som må være med. Involver disse! Det trengs følgende roller;

  • lederforankring og bemyndiget person som kan signere/akseptere bruksvilkår
  • teknisk kompetanse som kan installere/konfigurere integrasjonspunktet
  • systemeier sak/arkiv for arkivfaglig kompetanse og kontakt med sak-/arkiv leverandør

Dersom dere har tatt i bruk eInnsyn er mye av den tekniske jobben for å ta i bruk eFormidling gjort. Dere trenger ikke å bestille virksomhetssertifikat eller å installere integrasjonspunktet, kun konfigurere integrasjonspunktet for bruk i eFormidling.

NB! Difi er kontaktpunkt for statlige virksomheter og koordinerer videre med Altinn og KS. Dette for å kunne støtte virksomheten gjennom alle stegene i prosessen.

Trenger dere tilpasninger i sak/arkiv-systemet?

Vi anbefaler at dere involverer leverandør av deres fagsystem tidlig i prosessen. Avklar om din installasjon støtter eFormidling. Ved behov for oppgradering, modultipasninger; avklar når og hvordan dette kan gjennomføres.

Signer bruksvilkår og avtaler

Hvem skal akseptere bruksvilkårene?

Bruksvilkårene må signeres av en bemyndiget representant for din virksomhet. Vilkårene signeres via eSignering.

Du kan lese mer om bruksvilkår her på samarbeidsportalen.

 

Difi

Generelle bruksvilkår for Difis fellesløsninger aksepteres via eSignering her . Du kan lese mer om Difi Bruksvilkår her.

 

Altinn

Aksepter bruksvilkår for Altinn DPV. Last ned, skriv ut, signer, scan og send signerte bruksvilkår til firmapost@brreg.no. Her kan du laste ned bruksvilkårene for Altinn DPV.

NB! Dersom virksomheten din allerede er tjenesteeier i Altinn, trenger dere ikke inngå ny avtale. 

 

KS

Se egen info boks under. 

 

I eFormidling kan du kommunisere med andre virksomheter (og etter hvert innbyggerne), uten å måtte ta hensyn til hvem mottakeren er. Vi arbeider med å forenkle prosessen for å akseptere nødvendige bruksvilkår. Dersom dere har spørsmål til bruksvilkårene, ta kontakt med Difi.

Er virksomheten din tjenesteeier i Altinn?

Mange virksomheter er allerede tjenesteeier i Altinn. Er du usikker på om dette gjelder din virksomhet kan du sjekke listen over tjenesteeiere i Altinn. Finner du ikke virksomheten din i oversikten, ta kontakt med Difi, så hjelper vi deg videre.

Avtale med KS

Avtale med KS er nødvendig for eFormidling på tvers av stat og kommune.

Statlige virksomheter bør verifisere at meldingstype DPO (digital post til offentlige virksomheter) fungerer før meldingstype DPF (digital post til kommuner) settes i produksjon. Dette er for å sikre at meldingene kommer riktig frem i sak-/arkiv systemet deres.

Hvordan fungerer dette?

Dere melder behov til Difi via utfylt webskjema. Vi sender epost til KS, med din oppgitte kontaktperson på kopi. KS returnerer avtalesettet til dere. Dere printer, signerer, scanner og sender tilbake til KS. Husk å ha idporten@difi.no på kopi, slik at vi kan følge dere helt i mål.

  • Statlige virksomheter betaler ikke tilknytningsavgift til KS. Difi ivaretar dette for alle statlige virksomheter.
  • KMD holder i prosess der Difi og KS utarbeider nytt avtaleverk for samhandling stat/kommune. Inntil nytt avtaleverk er på plass, benyttes eksisterende avtale. Inngåtte avtaler vil bli konvertert til nytt avtaleverk når dette foreligger.
  • Ny avtale mellom KS og Difi vil fokusere på:
    • sendinger sendt via FIKS/SvarUt til deg
    • sendinger fra deg, til mottaker som er tilknyttet FIKS og abonnerer på SvarInn

Har dere virksomhetssertifikat?

Dersom dere ikke har et virksomhetssertifikat må dere bestille dette, og sende public key til Difi. Hugs å bestille virksomhetssertifikat til riktig organisasjonsnummer (det samme som brukes i integrasjonspunktet)

For å kunne installere integrasjonspunktet i produksjon må dere ha et virksomhetssertifikat fra Buypass eller Commfides. Det kan ta noen dager å få utstedt et virksomhetssertifikat. Vi anbefaler dere å skaffe et virksomhetssertifikat så snart som mulig og sende den offentlige delen av dette (public key) til Difi.