1. Forberedelser

Publisert: 07. Mai 2018, Sist endret: 29. okt 2020

 

Vi anbefaler at dere leser gjennom alle stegene før dere setter i gang arbeidet.

Digitaliseringsdirektoratet er kontaktpunktet for alle statlige virksomheter og koordinerer med Altinn og KS. 

Kontakt Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet trenger en del informasjon for å kunne sette opp deres virksomhet med eFormidling. Vi ber om at dere legger inn opplysinger i skjema under.

eFormidling - innhenting av opplysninger

Dersom du er usikker eller har spørsmål kan du sende en e-post til servicedesk@digdir.no.

 

Planlegging og ressurser

Hvem vil dere utveksle dokumenter og elektroniske data med i fremtiden? Skal dere sende til offentlige virksomheter, virksomheter, kommuner, innbyggere eller alle? Vi anbefaler dere å ta i bruk alle tjenestene. Da slipper dere å ta hensyn til hvem mottakeren er.

Avklar hvilke roller internt hos deg som må være med. Involver disse! Det trengs følgende roller;

  • lederforankring og bemyndiget person som kan signere/akseptere bruksvilkår
  • teknisk kompetanse som kan installere/konfigurere integrasjonspunktet
  • systemeier sak/arkiv for arkivfaglig kompetanse og kontakt med sak-/arkiv leverandør

Dersom dere allerede har tatt i bruk eInnsyn trenger dere ikke å bestille virksomhetssertifikat eller å installere integrasjonspunktet, kun konfigurere integrasjonspunktet for bruk i eFormidling.

 

Trenger dere tilpasninger i sak/arkiv-systemet?

Vi anbefaler at dere involverer leverandør av deres fagsystem tidlig i prosessen. Avklar om din installasjon støtter eFormidling. Ved behov for oppgradering, modultipasninger; avklar når og hvordan dette kan gjennomføres.

Signer bruksvilkår og avtaler

Bruksvilkårene regulerer bruken og forholdet til offentlige virksomheter som bruker fellesløsningene. Dere må signere bruksvilkår for digitale fellesløsninger 

Hvem skal akseptere bruksvilkårene?

Bruksvilkårene skal signeres av en bemyndiget representant for din virksomhet. Signering av Digitaliseringsdirektoratet sine bruksvilkår gjør dere på Samarbeidsportalen via eSignering, med BankID, Bankid på mobil eller Buypass. 

Altinn

Aksepter bruksvilkår for Altinn DPV. Last ned, skriv ut, signer, scan og send signerte bruksvilkår til postmottak@digdir.no . Her kan du laste ned bruksvilkårene for Altinn DPV.

Dersom virksomheten din allerede er tjenesteeier i Altinn, trenger dere ikke inngå ny avtale. Er du usikker på om din virksomhet allerede er tjenesteeier i Altinn, kan du sjekke listen over tjenesteeiere i Altinn

KS

Se egen info boks under. 

I eFormidling kan du kommunisere med andre virksomheter (og etter hvert innbyggerne), uten å måtte ta hensyn til hvem mottakeren er. Vi arbeider med å forenkle prosessen for å akseptere nødvendige bruksvilkår. Dersom dere har spørsmål til bruksvilkårene, ta kontakt med Digitaliseringsdirektoraet.

Avtale med KS

Avtale med KS er nødvendig for eFormidling på tvers av stat og kommune.

Statlige virksomheter bør verifisere at meldingstype DPO (digital post til offentlige virksomheter) fungerer før meldingstype DPF (digital post til kommuner) settes i produksjon. Dette er for å sikre at meldingene kommer riktig frem i sak-/arkiv systemet deres.

Hvordan fungerer dette?

Dere melder behov til Digitaliseringsdirektoratet via utfylt webskjema. Vi sender epost til KS, med din oppgitte kontaktperson på kopi. KS returnerer avtalesettet til dere. Dere printer, signerer, scanner og sender tilbake til KS. Husk å ha servicedesk@digdir.no på kopi, slik at vi kan følge dere helt i mål.

  • Statlige virksomheter betaler ikke tilknytningsavgift til KS. Digitaliseringsdirektoratet ivaretar dette for alle statlige virksomheter.
  • KMD holder i prosess der Digitaliseringsdirektoratet og KS utarbeider nytt avtaleverk for samhandling stat/kommune. Inntil nytt avtaleverk er på plass, benyttes eksisterende avtale. Inngåtte avtaler vil bli konvertert til nytt avtaleverk når dette foreligger.
  • Ny avtale mellom KS og Digitaliseringsdirektoratet vil fokusere på:
    • sendinger sendt via FIKS/SvarUt til deg
    • sendinger fra deg, til mottaker som er tilknyttet FIKS og abonnerer på SvarInn

Har dere virksomhetssertifikat?

Dersom dere ikke har et virksomhetssertifikat må dere bestille dette, og sende public key til Digitaliseringsdirektoratet. Hugs å bestille virksomhetssertifikat til riktig organisasjonsnummer (det samme som brukes i integrasjonspunktet)

For å kunne installere integrasjonspunktet i produksjon må dere ha et virksomhetssertifikat fra Buypass eller Commfides. Det kan ta noen dager å få utstedt et virksomhetssertifikat. Vi anbefaler dere å skaffe et virksomhetssertifikat så snart som mulig og sende den offentlige delen av dette (public key) til Digitaliseringsdirektoratet.