3. Teste og verifisere

Publisert: 07. Mai 2018, Sist endret: 22. Jan 2020

Teste

For å teste at oppsettet fungerer på deres side, må dere gjennomføre en testsending og verifisere med mottaker. Sørg for at dere tester alle de tjenestene som dere tar i bruk (DPO, DPV, DPI, DPF). Merk at mottaker av post i digital post til virksomheter (DPV) må ha rollen «post/arkiv» for å hente posten. Dersom dere har spørsmål vedrørende dette kan dere kontakte tjenesteeier@altinn.no.

I testmiljøet må det brukes test virksomhetssertifikat og mottaker må enten være en test virksomhet eller en annen virksomhet som også er aktiv i testmiljøet. Les om testmiljøet her. Tilgang til testmiljøet får dere ved å kontakte servicedesk@digdir.no.

Virksomheten må avtale med Digitaliseringsdirektoratet når testing skal starte og avsluttes. Når testing foregår i produksjonsmiljøet til løsningen, så er det er det mulighet at virksomheten mottar reelle meldinger under testing. Dette må virksomheten håndtere i definert tidsramme for testing.  

Verifisere - send e-post til Digitaliseringsdirektoratet

Når installasjonen er gjennomført sender dere en e-post til servicedesk@digdir.no, der dere verifiserer følgende:

  • at sak/arkiv-systemet ditt kan sende og motta meldinger til/fra integrasjonspunktet
  • hvilken tjeneste det er snakk om (DPO, DPV, DPI, DPF, DPE).