eInnsyn

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheter og Oslo kommune. Virksomhetene bruker tjenesten til å publisere postjournalene sine på Internett, og postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne.

Hvem skal bruke eInnsyn?

Det er offentlighetsforskriftens § 6 som regulerer hvilke statlige virksomheter som skal levere journaler til eInnsyn. Som hovudregel gjelder dette alle departement, Statsministerens kontor, fylkesmennene og alle direktorater og tilsyn med hele landet som virkeområde. I tvilstilfeller er det overliggende departement som avgjør om underliggende virksomhet skal levere journaler til eInnsyn.

Aktuelt

eInnsyn brukerråd 2018

Sett av dagen til eInnsyn brukerråd torsdag 29. november i Ingeniørenes hus Møtesenter i Oslo.