eInnsyn

Formålet med eInnsyn er å gjøre offentlig forvaltning åpen og lettere tilgjengelig for innbyggerne i Norge.

På eInnsyn finner du postjournaler fra statlige, kommunale og fylkeskommunale organ, og informasjon om møter og utvalg i fylkeskommunale og kommunale organ. Alle innbyggere har tilgang til å søke og bestille innsyn i dokumentene som offentlige virksomheter publiserer på eInnsyn. 

Hvem skal bruke eInnsyn?

Det er offentlighetsforskriftens § 6 som regulerer hvilke statlige virksomheter som skal levere journaler til eInnsyn. Som hovedregel gjelder dette alle departement, Statsministerens kontor, fylkesmennene og alle direktorater og tilsyn med hele landet som virkeområde. I tvilstilfeller er det overliggende departement som avgjør om underliggende virksomhet skal levere journaler til eInnsyn.

Hva koster eInnsyn?

Hvem betaler for bruk?

Prismodellen for eInnsyn er todelt:

  • For kommuner og fylkeskommuner er eInnsyn brukerfinansiert
  • For statlige kunder, omfattet av offentlegforskrifta §6, er bruk av eInnsyn sentralfinansiert. 

Fakturering

Tjenesten faktureres forskuddvis for et år av gangen. Første fakturering skjer ved oppkobling til løsningen. Kunden faktureres i EHF-format, og skal ved etablering oppgi fakturamottak og fakturareferanse. 

Fakturagrunnlag

Prismodellen for eInnsyn baserer seg på størrelsen på kunden. Prisen varierer etter hvor mange innbyggere kommunen eller fylkeskommunen har. Alle priser er eksl. mva. Kommuner og fylkeskommuner vil bli fakturert med et påslag for merverdiavgift.

KOMMUNESTØRRELSEPRIS NOK
0 - 3.000 innbyggere15.000
3 - 5.000 innbyggere25.000
5 - 10.000 innbyggere40.000
10 - 20.000 innbyggere65.000
20 - 50.000 innbyggere95.000
50 - 100.000 innbyggere125.000
100 - 500.000 innbyggere250.000
500.000 + innbyggere500.000
FYLKESKOMMUNERPRIS NOK
Opp til 400.000 innbyggere150.000
400.000 - 1.000.000 innbyggere200.000
1.000.000 + innbyggere300.000

 

Aktuelt

eInnsyn

Produksjonssetting av feilrettinger torsdag 26. november.

eInnsyn

Nytt grensesnitt på eInnsyn kommer kl. 18:00 på søndag 22. november.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eInnsyn

Det ble etter endringer i løsningen oppdaget at enkelte journalposter fikk feil årstall i sekvensnummeret ved bestilling av innsyn. Denne er nå rettet (torsdag 19.11.20 kl 14:45).

Ikon - varsel om vedlikehold

eInnsyn

Onsdag kl 14:00-16:00 produksjonssetter vi endringer i databasestruktur. Nye journalposter vil bli lagt på kø. Innsynskrav og endring/ opprettelse av brukere vil ikke fungere i dette tidsrommet. kl 16:15 er løsningen i normal drift. Endring utført uten problemer.

Ikon - varsel om vedlikehold

Ny funksjonalitet på eInnsyn

Torsdag 22. oktober, kl. 0900 blir det en kort prodsetting på eInnsyn med ny funksjonalitet på gjenkjenning på fødselsnummer og forbedret visning av fulltekstdokumenter

Strategien for ein open forvaltning

eInnsyn sin produktstrategi er ferdigstilt. Målet med produktstrategien for eInnsyn er å vidareføre arbeidet med å gjere offentleg forvaltning meir open og tilgjengeleg for innbyggaren, og samtidig bidra til å effektivisera forvaltninga si gjennomføring av offentlegheitsprinsippet.

Oppdatert statistikk for fellesløsningene

Statistikken for mai er nå oppdatert for fellesløsningene. Kommunekartet er oppdatert, og du vil nå finne oppdatert informasjon om andelen digitale postkasser i din nye kommune.

Ikon - status grønn - hendelse løst

eInnsyn

Hendelsen er løst. Løsningen var ustabil og delvis utilgjengelig i visning av søk fredag 5. juni i tidsrommet 1000 - 1030. Hendelsen er kategorisert som C-mindre alvorlig.

Ny versjon av bruksvilkårene

Det er i dag lagt ut ny versjon av noen av bruksvilkårene. Dette gjelder bruksvilkår for Digdirs fellesløsninger, bruksvilkår for leverandører og bruksvilkår for private kunder i maskinporten.

Nytt direktorat - nytt e-postdomene

Får du autosvar om at e-posten til oss ikke kan leveres? Videresending av e-post til gammelt domene er nå opphørt, og du må derfor sende e-posten til servicedesk@digdir.no for at vi skal kunne motta den.

eInnsyn - no også for kommunar og fylkeskommunar

eInnsyn er fellesløysinga for innsyn og åpenheit, som gjer offentlege postjournalar, møter og utvalg tilgjengelege på internett. Denne fellesløysinga vart lansert for statlege verksemder og Oslo kommune i 2018, men har no åpna for resten av kommunal sektor.

Leveranseplanar for 2020

Her finn du ei oversikt over leveranseplanane for våre digitale fellesløysingar i 2020

eInnsyn - Hendelse løst - visning av data

Problemer med visning i eInnsyn er løst. Feilen gjorde det nødvendig å gå tilbake til "backup" av data gjort natt til 7. desember. Løsningen var i normal drift igjen fra søndag kl 23:00

eInnsyn - problemer med ratelimiter

Ratelimiter reagerer på trafikken. Feilen er lokalisert til feil i konfigurering. Dette utbedres sammen med vår leverandør. Påvirker bare sluttbruker.

Julekalender - vinnere

Vinneren av hovedpremien, Airpods Pro, ble Nicolay Stephansen. Gratulerer!

eInnsyn - produksjonssetting - onsdag 13. november

Onsdag 13. november vil vi i forbindelse med endringer i løsningen stoppe indekseringen av innkomne journalposter/ møtedata. Data som leveres til løsningen etter klokken 16:00 den dagen vil bli lagt i kø og bli synlig i eInnsyn torsdag morgen. Søk og bestilling i løsningen påvirkes ikke. Endringen forventer å bedre ytelsen i søk og sortering med 20%.

Digitaliseringsministeren på besøk på standen under eKommune.

Felles front på eKommune 2019

På KS-konferansen eKommune under "Difi + Altinn = Digitaliseringsdirektoratet 2020" viser vi sammen hvordan det nye direktoratet skal bidra til bedre og mer tilgjengelige kommunale tjenester.

eFormidling og eInnsyn - viktig endring i brannmuråpninger

eFormidling ble 11. desember flyttet til nytt driftsmiljø. Dette betinger at integrasjonspunktet (eFormidling) må ha brannmuråpning for trafikk mot de nye IP-adressene. Vi ser at enkelte virksomheter ikke har gjort dette. Disse virksomhetene kan nå hverken motta eller sende meldinger gjennom eFormidling.

Bilde fra ideathon - gruppe med deltakere

Vil gjøre det enklere å være ny i Norge

Innovation@Altinn og Difi arrangerte Ideathon der temaet var «Ny i Norge». Målet for Ideathonet var å involvere, engasjere og få innsikt i markedets behov, som det offentlige skal legge til grunn for tverggående tjenester på dette feltet.

Vellykket brukerråd på Lillehammer

Brukerrådet for fellesløsningene ble arrangert 4. og 5. september på Scandic Lillehammer. Årets brukerråd inkluderte også brukerforum for eInnsyn.

eInnsyn - hendelse - problemer med visning

Problemer med visning i eInnsyn er løst. Feilen gjorde det nødvendig å gå tilbake til "backup" av data gjort natt til 3. september. Konsekvensen av dette er at virksomheter som overførte data til eInnsyn 3 september må laste opp data på nytt.

eInnsyn - sluttbruker får timeout ved søk

Et stigende antall av tilfelle hvor sluttbruker av eInnsyn.no får «timeout» på spørringen sin (løsningen responderer ikke på søket innen gitt tid) fører til en systemendring mellom 2300-2330 i kveld (22. august) Levering av journal og møtedata er ikke omfatte av problemet.

eFormidling/eInnsyn - Viktig endring

I samband med nytt grensesnitt for eFormidling og eInnsyn må alle installere Integrasjonspunktet og eInnsyns-klienten på nytt mandag 23. september. Det vert også endringar i samband med ny driftsplattform hjå leverandør 1. og 29. november.

eFormidling - Ny versjon 1.7.94 av integrasjonspunktet

Difi har ny versjon 1.7.94 av integrasjonspunktet tilgjengelig for nedlasting. Det er svært viktig at alle integrasjonspunkt blir oppdatert til denne versjonen. Siste frist for oppgradering er torsdag 31. januar.

Julehilsen fra Difi

Difi vil få ønske alle våre kunder og leverandører en riktig god jul og godt nytt år! Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og innholdsrikt år, og til å fortsette det gode samarbeidet med dere i 2019.

eInnsyn - kø i formidling av innsynskrav

På grunn av et utgått virksomhetssertifikat hos en av virksomhetene som bruker eInnsyn har det oppstått kø med innsynskrav. Køen vil løse seg opp av seg selv så snart vi gjort noen endringer i tjenesten og restartet den hos leverandør. Køen forventes tømt kl 1420.

eInnsyn - hendelse løst

Det har vært en situasjon hvor det har oppstått kø i formidlingen av innsynskrav pga et utgått virksomhetssertifikat i en etat. Dette betyr at ingen virksomheter i en periode mottok innsynskrav.

Webinar om eInnsyn

27. september ble det gjennomført webinar om eInnsyn der målgruppen var journalister. Webinaret i sin helhet, presentasjonen og spørsmål og svar ser du her.

eInnsyn - hendelse løst

Fra klokken 1030 til 1044 var eInnsyn utilgjengelig for søk og bestilling. Hendelsen skyldes at en av programvarekomponentene i løsningen ikke responderte slik den skulle.

eInnsyn - Hvordan ta i bruk fulltekstpublisering?

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har sammen med Oslo kommune utviklet eInnsyn og den største nyheten var at med ny løsning kan forvaltningsorganer også overføre og publisere journaldokumentene. Administrasjonsavdelingen i Digdir har identifisert følgende 5 områder som må håndteres og løses for at Digdir selv skal kunne ta i bruk eInnsyn på en god måte. Les hele rapporten som Digdir har lagt til grunn for utvikling av sine rutiner knyttet til publisering av journaldokumenter.

eInnsyn brukerråd 2018

Sett av dagen til eInnsyn brukerråd torsdag 29. november i Ingeniørenes hus Møtesenter i Oslo.