Dokumentasjon

Nedanfor finn du lenker til sentral dokumentasjon om eInnsyn.

Publisert: 22. Jan 2018, Sist endret: 14. sep 2020

Installasjonsveiledning for eInnsyn-klient

Rettleiar for innhaldsleverandørar til eInnsyn

Det er utarbeida ein ny rettleiar som legg vekt på fulltekstpublisering og skjerming av informasjon i offentlege journalar. Vi oppmodar alle innhaldsleverandørar til å gjere seg kjent med innhaldet, for å sikre rett publisering og skjerming av innhald i eInnsyn.  Les mer om rettleiaren her

Kokebok for eInnsyn

Kokebok for eInnsyn er en praktisk rettet veileder for virksomhetsledere og prosjektledere som skal implementere eInnsyn i virksomheten. Målgruppen for kokeboken er virksomhetsledere og prosjektledere for innføringen av eInnsyn. Kokebok for eInnsyn skal støtte virksomhetene i arbeidet med å ta i bruk den nye løsningen.

Gå til kokebok for eInnsyn.

Statistikk

Statistikk for eInnsyn

Statistikk for perioden 2010 - 2020 (01.07.20) er tilgjengelig og kan lastes ned. 

Arbeidssteg og dataflyt


(Klikk på bilde for større visning.)

 1. Arkivar trigger eksport av OEP saker
 2. Laster opp OEP-fil til filområde som arkivar og eInnsynsklient har tillgang til
 3. eInnsynsklient splitter opp OEP-meldingen til eInnsynsmeldinger,
 4. Laster eInnsynsmelding til integrasjonspunktet
 5. Integrasjonspunktet gjør oppslag for å finne mottaker (capability oppslag)
 6. Integrasjonspunktet krypterer, signerer og pakker melding. Laster deretter opp til mottakers kø
 7. Integrasjonspunktet laster ned nye meldinger fra kø, pakker opp, sjekker signatur, dekrypterer melding og gjør den tilgjengelig for mottaker
 8. eInnsynsapplikasjon henter meldinger fra integrasjonpunktet og gjør den tilgjengelig i eInnsynssøk
 9. Person søker innsyn
 10. Innsynskrav lastes opp til integrasjonspunkt
 11. Integrasjonspunktet gjør oppslag for å finne mottaker (capability oppslag)
 12. Integrasjonspunktet krypterer, signerer og pakker melding. Laster deretter opp til mottakers kø
 13. Integrasjonspunktet laster ned nye meldinger fra kø, pakker opp, sjekker signatur, dekrypterer melding og gjør den tilgjengelig for mottaker
 14. eInnsynsklient sender innsynskrav via mottakers mailserver
 15. Innsynskrav blir gjort tilgjengelig i mottakers sakarkvisystem/mailserver eller lignende

 

 

Deldette