ELMA

ELMA - Elektronisk mottakaradresseregister er eit norsk register over foretak som kan ta i mot dokument i EHF-format.

Alle foretak som vil ta i mot EHF-dokument må vere registrert i ELMA. ELMA inneheld informasjon om foretaket si internettadresse (aksesspunktadresse) og kva type dokument mottakaren kan ta i mot, som faktura, ordre, katalogar, tilbod m.fl. Sjølve sendinga skjer via  EHF-infrastruktur/CEF eDelivery (PEPPOL), ein standardisert måte å sende til dømes fakturaer på til det offentleg sektor.

Mottakarar som er registrert i ELMA må ta imot dokument frå alle avsendarar. Avsendar forpliktar seg til å sende i standardformat og versjonen som er ført opp i ELMA. Det er aksesspunktleverandøren som registrerer mottakarane i ELMA.

Korleis fungerar ELMA?

For å bli registrert i ELMA må fakturasystemet støtta Elektronisk Handlesformat (EHF) og PEPPOL BIS, og vere kunde av ein leverandør som kan registrere din organisasjon i ELMA og PEPPOL BIS.

For valg av leverandør er det i hovedsak to moglegheiter:

Om du er usikker på om din organisasjon allerede er registrert kan du undersøke dette i vår oversikt over mottakara.

Kva er eit aksesspunkt?

Aksesspunkt er eit elektroniske postkontor i EHF-infrastruktur/CEF eDelivery (PEPPOL).

Aksesspunkt er formidlere av meldinger som inneholder dokumenter til og fra andre aksesspunkter og til og fra sine kunder (avsender/mottaker).

Aksesspunktene har en standard grenesnitt mot andre aksesspunkt. Aksesspunkta gjer oppslag mot ELMA for å finne mottakarar si aksesspunktadresse og kva dokumenttypar mottakar sitt system kan ta i mot.  

Les meir om kva eit aksesspunkt er. 

Kven er registrerte i ELMA (kan motta EHF-format)?

Her finn du ei oversikt over kven som kan motta EHF-format og mottakarar som er registrerte i ELMA. 

 

Aktuelt

ELMA 3.0 utsatt

Produksjonssettinga av ELMA 3.0 som var planlagt 1.november vert utsatt. Ny produksjonsdato vil bli publisert på samarbeidsportalen når datoen er fastsatt.

Kva er EHF og PEPPOL BIS?

Elektronisk handelsformat (EHF) er ein standard for elektronisk utveksling av informasjon mellom oppdragsgivar og leverandør. Det europeiske formatet kalles PEPPOL BIS. EHF er kompatibelt med formatet BIS. Ler meir om dette

Kontakt