ELMA

ELMA - Elektronisk mottakaradresseregister er eit norsk register over foretak som kan ta i mot dokument i EHF-format.

Alle foretak som vil ta i mot EHF-dokument må vere registrert i ELMA. ELMA inneheld informasjon om foretaket si internettadresse (aksesspunktadresse) og kva type dokument mottakaren kan ta i mot, som faktura, ordre, katalogar, tilbod m.fl. Sjølve sendinga skjer via  EHF-infrastruktur/CEF eDelivery (PEPPOL), ein standardisert måte å sende til dømes fakturaer på til offentleg sektor.

Mottakarar som er registrert i ELMA må ta imot dokument frå alle avsendarar. Avsendar forpliktar seg til å sende i standardformat og versjonen som er ført opp i ELMA. Det er aksesspunktleverandøren som registrerer mottakarane i ELMA.

Korleis fungerar ELMA?

For å bli registrert i ELMA må fakturasystemet støtta Elektronisk Handlesformat (EHF) og PEPPOL BIS, og vere kunde av ein leverandør som kan registrere din organisasjon i ELMA og PEPPOL BIS.

For valg av leverandør er det i hovedsak to moglegheiter:

Om du er usikker på om din organisasjon allerede er registrert kan du undersøke dette i vår oversikt over mottakara.

Kva er eit aksesspunkt?

Aksesspunkt er eit elektronisk postkontor i EHF-infrastruktur/CEF eDelivery (PEPPOL).

Aksesspunkt er formidlere av meldinger som inneholder dokumenter til og fra andre aksesspunkter og til og fra sine kunder (avsender/mottaker).

Aksesspunktene har en standard grenesnitt mot andre aksesspunkt. Aksesspunkta gjer oppslag mot ELMA for å finne mottakarar si aksesspunktadresse og kva dokumenttypar mottakar sitt system kan ta i mot.  

Les meir om kva eit aksesspunkt er. 

Kven er registrerte i ELMA (kan motta EHF-format)?

Her finn du ei oversikt over kven som kan motta EHF-format og mottakarar som er registrerte i ELMA. 

 

Kva er EHF og PEPPOL BIS?

Elektronisk handelsformat (EHF) er ein standard for elektronisk utveksling av informasjon mellom oppdragsgivar og leverandør. Det europeiske formatet kalles PEPPOL BIS. EHF er kompatibelt med formatet BIS. Ler meir om dette

Aktuelt

Ny fellesløysing i skya

Den 16.september vart ELMA flytta ut i skya, og er med det over på ein moderne plattform og arkitektur.

Ikon - varsel om vedlikehold

ELMA

Det blir produksjonssatt ny versjon av ELMA torsdag 28. mai kl 09:00 - 09:10. Det vil bli nedetid i perioden.

Nytt direktorat - nytt e-postdomene

Får du autosvar om at e-posten til oss ikke kan leveres? Videresending av e-post til gammelt domene er nå opphørt, og du må derfor sende e-posten til servicedesk@digdir.no for at vi skal kunne motta den.

Julekalender - vinnere

Vinneren av hovedpremien, Airpods Pro, ble Nicolay Stephansen. Gratulerer!

Digitaliseringsministeren på besøk på standen under eKommune.

Felles front på eKommune 2019

På KS-konferansen eKommune under "Difi + Altinn = Digitaliseringsdirektoratet 2020" viser vi sammen hvordan det nye direktoratet skal bidra til bedre og mer tilgjengelige kommunale tjenester.

ELMA - oppdatert dokumentasjon

Vi har oppdatert dokumentasjonen med tre nye sider som forklarar ICD 0192, nye profilar, web service, og korleis ein oppdaterer eksisterande mottakarar.

ELMA - ustabilitet

ELMA web er for tida ustabil, som fører til at nokon har problem med innlogging. Det jobbast med å løyse problemet.

Julehilsen fra Difi

Difi vil få ønske alle våre kunder og leverandører en riktig god jul og godt nytt år! Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og innholdsrikt år, og til å fortsette det gode samarbeidet med dere i 2019.

ELMA 3.0 utsatt

Produksjonssettinga av ELMA 3.0 som var planlagt 1.november vert utsatt. Ny produksjonsdato vil bli publisert på samarbeidsportalen når datoen er fastsatt.

Kontakt