Ved bruk av ELMA kan din verksemd nå fleire mottakarar raskare og enklare. Prosessen viser korleis nye aksesspunkt kan koble seg på og få tilgang til ELMA.

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 09. sep 2020

ELMA gir ein oversikt over verksemder som kan motta EHF-dokument, og gir internettadressa som dokumenta skal sendast til. Her kan du følgje den stegvise introduksjon til korleis bli eit aksesspunkt.

 

 

 

Kontakt