1. Førebuing

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 27. Feb 2020

Prosessen gjeld for godkjenning av nye aksesspunkt som skal få tilgang til ELMA som er norsk Service metadata publisher (SMP) i OpenPEPPOL-infrastruktur.  

1. Avtale

For å bli eit aksesspunkt i ELMA må PEPPOL TIA-avtale signerast og sendast til Difi på elma@difi.no

2. Firmaattest

3. Medlemskap i OpenPEPPOL

Verksemda må søke om medlemskap i OpenPeppol

4. Sertifikat 

Verksemda har mottatt sertifikat for test. Aksesspunkt er satt opp og utstyrt med mottatt sertifikat. 

 

Kontakt