1. Førebuing

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 13. nov 2020

Prosessen gjeld for godkjenning av nye aksesspunkt som skal få tilgang til ELMA som er norsk Service metadata publisher (SMP) i OpenPEPPOL-infrastruktur.  

1. Avtale

For å bli eit aksesspunkt i ELMA må PEPPOL TIA-avtale signerast og sendast til DFØ på ats-cef@dfo.no 

2. Firmaattest

Firmaattest frå Brønnøysundregistrene må sendast til Digitaliseringsdirektoratet på elma@digdir.no  

3. Medlemskap i OpenPEPPOL

Verksemda må søke om medlemskap i OpenPeppol

4. Sertifikat 

Verksemda har mottatt sertifikat for test. Aksesspunkt er satt opp og utstyrt med mottatt sertifikat. 

 

Kontakt