2. Godkjenning

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 14. sep 2020

Når verksemda er klar for gjennomføring sendast dette til Digitaliseringsdirektoratet på e-post elma@digdir.no Det skal gjennomførast to oppgåver som del av godkjenningsprosessen.

Oppsett av aksesspunkt

Under godkjenning skal aksesspunkt vere satt opp for test. Følgjande oppsett er gjeldande:

  • oxalis:oxalis.pki.version=V2
  • oxalis.operation.mode=TEST

Oppgåve 1

Det skal sendast eit passande dokument til organisasjonen med identifikator 9908:910017902.

Organisasjonsnummeret er registrert på Digitaliseringsdirektoratet sitt aksesspunkt for godkjenning, innkommande dokument vert vist på eige oppsett hjå Digitaliseringsdirektoratet. 

Oppgåve 2

Digitaliseringsdirektoratet sender eit passande dokument til aksesspunktet som skal godkjennast. Dokumentet vil bli laga spesifikt for verksemda som skal godkjennast. 

 

Kontakt