eSignering

Difi har etablert en felles tjeneste for elektronisk signering. eSignering er en frittstående tjeneste som er tilgjengelig for offentlige virksomheter. Tjenesten gjør det mulig for innbyggere å signere dokument fra det offentlige elektronisk ved påføring av elektronisk personsignatur. eSignering gjelder både avansert elektronisk signatur og autentisert elektronisk signatur. Tjenesten forvaltes av Difi og leveres av Posten Norge AS.

eSignering kan hjelpe offentlige virksomheter med å sikre brukervennlig, sikker, praktisk og effektiv håndtering av dokumenter som krever signatur fra innbyggere. Den digitale prosessen gjør at virksomhetene slipper manuell håndtering ved utlevering og innhenting av dokumenter som skal signeres. Dette er ofte tidkrevende og kostbare prosesser. Videre er bruk av elektronisk signatur en god måte å oppnå et tilstrekkelig nivå av sporbarhet og beviskraft for elektroniske dokumenter.

Aktuelt