Dokumentasjon

Publisert: 22. jan 2018, Sist endra: 09. sep 2020

Årsplan

API

Forutsetninger

For å benytte tjenesten trenger du en aktiv virksomhetskonto i tjenesten. Kontakt servicedesk@digdir.nofor å få opprettet en konto. Du trenger også et godkjent virksomhetssertifikat fra Buypass eller Commfides. Du skal da benytte virksomhetssertifikatet som har spesifisert KeyUsage = DigitalSignature og ExtendedKeyUsage = clientAuth. Ref: https://github.com/digipost/signature-api-specification#felles-sikkerhet

Sharethis